Kistemaker

Thuis » Diversen » Kroniek van West-Friesland » 2002-2003

Andijk: Selectie uit de Kroniek van West-Friesland (2002-2003)

9 februari 2002
Joop Veenstra en Rob Venekamp, beiden 50 jaar lid van de muziekvereniging Excelsior, krijgen het verguld zilveren insigne van de Kon. Ned. Federatie van Muziekgezelschappen opgespeld. Joop blaast de baritonsax en was 35 actief als bestuurslid, Rob is slagwerker en 22 jaar penningmeester.

De stichting Jachthaven Andijk en de watersportvereniging De Kreupel zijn officieel eigenaar geworden van het ruim 11 ha grote buitendijkse complex met daarin de jachthaven met 800 ligplaatsen. Voor ruim € 600.000.- deed het Rijk de zaak over. De haven werd op 23 mei 1981 in gebruik genomen.

13 april 2002
Liefst acht jubilarissen van de muziekvereniging Sursum Corda worden in de bloemetjes gezet en onderscheiden wegens hun lidmaatschap. Twee leden spannen de kroon: zeventig jaar lid! Het zijn Siem Groot (81) en Piet Schenk (82). Ook waren beiden actief als bestuurslid.

25 april 2002
CDA-wethouder Gerard Kuin (55) wordt vanwege zijn vele verdiensten in de agrarische sector benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bloemkoolteler werd in 1974 bestuurslid van de veiling De Tuinbouw, nadien van de WFO en is nu alweer geruime tijd vice-voorzitter van de afd. Noord-Holland van de Verenigde Tuinbouwveilingen Nederland. En ook al weer 9 jaar voorzitter van de WLTO Andijk.

5 oktober 2002
Evert Bot (55) is een man die is opgegroeid in het bollenvak, maar ook een bestuurder en wel van de Bond Groothandel Bloembollen en Boomkwekerijen. Voorts heeft hij een naam verworven in het agrarisch onderwijs. De waardering kon niet uitblijven, hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

27 november 2002
Marijtje (82) en haar man Cees van Gelder (80) zijn gekozen tot Vrijwilligers van het Jaar. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor hun sportclub AVV. Zij heeft zich bovendien 50 jaar lang beijverd voor de Plattelandsvrouwen. Hij is 60 jaar lid van AVV en bekleedde daarin bestuursfuncties en zat jarenlang in de redactie van het clubblad.

1 maart 2003
Kassengebied Het Grootslag tussen Andijk en Wervershoof wordt gehalveerd. Gedeputeerde Verburg zal het Rijk voorstellen om het gebied tot 250 ha. terug te brengen. De andere helft zou dan in de Wieringermeer moeten komen ongeveer ter hoogte van grasdrogerij Hartog bij Abbekerk.

2 mei 2003
De gemeente draagt de Buurtjeskerk over aan Scholtens Projecten Andijk. De miljoenenovereenkomst is door de raad sterk bekritiseerd. De overeenkomst omvat niet alleen de kerk, maar ook woningbouw op de locatie De Fruittuinen én het vakantiedorp Het Grootslag. De kerk zal ingrijpend worden gerestaureerd en worden ingericht als restaurant. (Zie ook 7 juli)

6 juni 2003
Burgemeester Hans Dittner opent de nieuw gebouwde brandweergarage aan de Hoekweg. In acht maanden tijd werd het gebouw gezet door aannemersberdijf Visser & Mol. Kosten 1,3 miljoen euro.

7 juli 2003
In de Buurtjeskerk, waar vroeger geestelijk voedsel werd geserveerd, is een restaurant gevestigd. Enige omwonenden maken bezwaar tegen het nieuwe gebruik. Zij vrezen overlast, vooral ‘s avonds van luidruchtige bezoekers en startende auto's. De rechter beslist dat het restaurant open mag blijven.

22 augustus 2003
Voor de kust van Andijk wordt in het IJsselmeer het nieuwe natuurgebied De Kreupel van zeventig hectare gemaakt. Het bestaat uit twee grote eilanden, omgeven door twintig kleinere eilandjes. De Kreupel is bedoeld als broed- en foerageerplaats voor vogels die daar veilig moeten zijn voor de vos.

26 september 2003
Op de r.-k. Bangertschool wordt meester Piet hartelijk uitgeluid. Hij maakte 36 jaar geleden zijn entree als meneer Laan.

3 oktober 2003
In zijn woonplaats Wassenaar overlijdt op 82-jarige leeftijd J.A. Bakker. Van 1955 tot in 1959 was hij burgemeester van deze gemeente. In de jaren 1967-1971 was hij voor de ARP minister van Verkeer en Waterstaat. Eerder, 1966-1967 was hij minister van Economische Zaken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk