Kistemaker

Thuis » Diversen » Milieugeografische scriptie van de gemeente Andijk » Inhoud

Milieugeografische scriptie van de gemeente Andijk

Inleiding 1
Hfst. 1 :  Een kennismaking met de gemeente Andijk 3
Hfst. 2 :  De ruimtelijke organisatie van de gemeente Andijk 5
De infrastructuur 5
De autowegen 5
De waterwegen 6
Het grondgebruik 6
De cultuurgrond 6
De bebouwing 7
De verzorgende sector 8
De recreatieve voorzieningen 9
De proefpolder 10
Hfst. 3 :  De fysische gesteldheid 11
De onstaanswijze van West-Friesland 11
De bodemkundige beschrijving van de gemeente Andijk 12
Hfst. 4 :  De genese van het fysieke milieu 14
Hfst. 5 :  De genese van de gemeente Andijk en ontwikkeling tot de huidige situatie 20
Hfst. 6 :  De ontwikkeling van Andijk in samenhang met de toekomstige ontwikkelingen in West-Friesland 30
De ruilverkaveling 31
De ontwikkeling van Andijk in de toekomst 36
Geraadpleegde literatuur 40

© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk