Kistemaker

Thuis » Diversen » Artikelen uit WFON » 1977 » Pagina 18

Een oude zaadhandel in Lutjebroek (1/3)

Pagina | 18 (1/3) | 19 (2/3) | 20 (3/3)
WFON 1977

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 44e bundel, pagina 18-20.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1977.

Bij het zoeken in notarisprotocollen in Grootebroek vond ik onlangs een acte, welke mij bijzonder interesseerde. Het betrof een geschrift dat betrekking had op de inventaris van de nalatenschap van Reinder Boerman, bouwman te Lutjebroek, overleden op 14 april 1818.
Uit dit protocol blijkt namelijk dat toen reeds te Lutjebroek een zaadhandel(tje) werd gedreven, zodat dit wel als een van de oudste sporen van zaadhandel in West-Friesland kan gelden. Het feit, dat Reinder Boerman als schoonzoon had Johan van Rijsselberg, van beroep beurtschipper van Enkhuizen op Rotterdam, zal hieraan wel niet vreemd zijn geweest. Hij kan immers verschillende relaties hebben aangebracht.

Allereerst wordt het huisraad geïnventariseerd: tegen kladprijzen, waarnaar antiquairs anno 1977 zouden watertanden. Enkele voorbeelden:

zes delftsche mantelschotels op negentig cents;
een gladhouten geverwd bureau op zes gulden;
een tinnen schenkketel op een gulden vijfentwintig cents;
zeventien zoo schotels als borden delftsch van diverse groote
op een gulden tachtig cents;
een vriesche klok op twaalf gulden.


Maar daar gaat het hier niet om. Bij de 'uit- en inschulden' vond ik verschillende namen van klanten, die van Reinder Boerman zaad hadden gekocht.

Nicolaas Bakker te Sloterpolder de somma van veertig Gulden,
voor geleverd tuinzaad, verkocht als goed gewas, zijnde bij het
tegendeel daar voor niets verschuldigd, zegge ƒ 40,-
de Heer Scherpenhoof te Amsterdam de somma van zesendertig
Gulden, voor drie pond geleverde kropsaladezaad, op conditie
alsvoren, zegge ƒ 36,-
de Heer Staas, bloemist te Haarlem de somma van tweeendertig
Gulden voor acht lood geleverd blank kropsaladezaad, op
conditie als voren, zegge ƒ 32,-
Jan Schuurman te Hoorn de somma van achttien Gulden voor
geleverd zaad, zegge ƒ 18,-
Gerrit Idesz. Jonker te Lutjebroek wegens idem de somma
van veertien gulden zegge ƒ 14,-
Jacob Smit te Lutjebroek voor een tweede zak erwten zes
Gulden, zegge ƒ 6,-
Toon Wassenaar in de Oosterweek (Oosterleek?), restant van
twee pond geleverd kropsaladezaad, tien Gulden zegge ƒ 10,-
Frederik Koster te Barneveld, voor een half pond geleverd dito,
vijf Gulden, zegge ƒ 5,-

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk