Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 4

Een Handjevol Verkenners (2/4)

Gedurende de lange wintermaanden was het gebruikelijk dat er 'Winterlezingen' werden georganiseerd en voor deze avonden werden meestal sprekers uitgenodigd die daar hun mening verkondigden over actuele levensbeschouwelijke onderwerpen, waarna er werd gedebateerd.
Zo kon het gebeuren dat in de winter van 1927/'28 ds. J.C. Aalders van de op 7 oktober 1926 opgerichte H.V.-kerk van Amsterdam-Centrum werd uitgenodigd om op Andijk een lezing te houden en later ook dr. Geelkerken zelf, die in debat ging met ds. C. Kapteyn, een tegenstander.
Toen daarna ook nog ds. J.J. Buskes op verzoek van enige bezwaarden voor een discussieavond naar Andijk kwam en zij vroegen of het kerkgebouw aan de Dijkweg hiervoor gebruikt mocht worden, werd hem de toegang tot de gereformeerde kerk door de kerkenraad ontzegd en moest men zijn heil zoeken in het verderop gelegen café 'De Meiboom'. Er waren amper genoeg plaatsen beschikbaar voor de pakweg 130 toehoorders.
Als tegenhanger sprak op 25 februari 1927 ds.Thijs uit Zwolle om de Synodale besluiten tegen dr. Geelkerken nader uit te leggen en dat mocht wel in de gereformeerde kerk.
Voorts werden er – over en weer – doorlopend brochures en pamfletten geproduceerd en verscheen het ene na het andere artikel in landelijke-, regionale- en plaatselijke kerkbodes. De gereformeerde broeders en zusters op Andijk werden vanaf de kansel vooral gewaarschuwd voor het blad 'Woord en Geest'.
Van de 1377 leden die de Gereformeerde Kerk van Andijk in 1927 telde, gingen er in die eerste periode 72 over naar het H.V., waarvan 35 jeugdigen. Dit veroorzaakte binnen de toenmalige plaatselijke gereformeerde zuil grote tegenstellingen, waarvan de scheur in sommige gevallen dwars door families en zelfs huisgezinnen heen liep.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk