Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 7

Een eigen onderdak (1/7)

Op 7 februari 1928 komen de voortrekkers bijeen in de schuur van Willem Schuurman aan de Kleingouw (nu nummer 18) en praten daar met ds. Geelkerken en een begeleider. De Andijkers willen zich aansluiten bij het Hersteld Verband.
Hel lijkt er wel op of daarna alle ontwikkelingen in een stroomversnelling geraken, want al op 18 maart wordt onder leiding van ds. Aalders de eerste dienst gehouden in de schuur achter het huis van Gerrit Schuurman aan de Middenweg en zes weken later, op 29 april, bevestigt ds. Aalders de mannenbroeders Willem Schuurman en Jan Timmerman tot ouderlingen en Jan Schuurman en Jacob Groen tot diakens. Hiermee is de Kerk te Andijk 'geïnstitueerd' en 's avonds houden ze meteen hun eerste kerkenraadsvergadering.

Willem Schuurman was al op 24 maart in de hoedanigheid van gemachtigde op een perceel grond gelegen aan de Middenweg op het gemeentehuis geweest om een vergunning aan te vragen 'tot het oprichten van een gebouw bestemd om gebruikt te worden als kerkgebouw' – het bouwplan lag dus al gereed – en de bouwvergunning werd verleend op 13 april 1928, legeskosten ƒ 0,30!
Maar er mag echter niet eerder met de bouw worden begonnen "alvorens de gemeenteopzichter, de heer R. Kooiman, de rooilijn heeft vastgesteld en de regenbakken en beerput op aanwijzing van genoemd opzichter zijn geplaatst."

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk