Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 32-33

De Kerkfiets

Na het vertrek van ds. Kroon ontstaat voor Andijk een lange vacature-periode, waarbij de zielzorg zoveel als mogelijk is zal worden verzorgd door dr. Geelkerken, maar al spoedig blijkt dat deze veel te druk is om Andijk er ook nog weer bij te nemen en daarom wordt men hier zo goed als mogelijk is bediend door ds. Kok van Oosterend op Texel.
Voor deze dominee is dat nog een hele reis en hij vraagt aan de kerkenraad of het niet mogelijk is dat hij van de boot in Den Helder wordt afgehaald. De kerktaxi is inmiddels al lang naar de schroothoop en na veel rond-vragen blijkt Van Heezen uiteindelijk bereid om de dominee van de Texelse boot naar Andijk te rijden voor ƒ 4,50 per rit. Ds. Kok verzorgt de kerkdiensten op de zondag en blijft op Andijk overnachten om tijdens de volgende paar dagen van zijn verblijf zoveel mogelijk huisbezoeken af te leggen.
Kok heeft er een probleem mee dat hij altijd op zoek moet naar een fiets, maar die heeft hij wel nodig in deze zeer langgerekte gemeente. Hij dient een verzoek in bij de kerkenraad om in dit probleem te voorzien door het aanschaffen van een dienstfiets. Ouderling Dekker heeft al een goed tweedehands beestje op het oog, "en wel die te betrekken van broeder
Pijpker, voor de prijs van ƒ 15,-." De fiets is voor dit bedrag geheel kompleet en met het belastingplaatje van een Rijksdaalder erbij gaat het hele handeltje de Commissie van Beheer ƒ 17,50 kosten. De fiets kan bij afwezigheid van de dominee gestald worden bij Willem Schuurman aan de Kleingouw. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de fiets dan van de kerk is en uitsluitend voor dat doel zal blijven. Nu kan de zielenherder al trappend langs de dijk en meestal tegen de wind in zijn schaapjes bezoeken, maar tijdens de oorlogsjaren '40-'45 is deze fiets plotseling verdwenen van de kerkelijke balans...

Deze dominee maakte tenminste nog gebruik van een fiets, maar nog opmerkelijker is het verhaal dat Jan Pijpker vertelt over zijn oudoom Willem Schuurman die op een bewuste zaterdagmiddag al een paar keer van zijn huis aan de Kleingouw naar de bushalte aan de dijk was gekuierd om de dominee voor de zondag af te halen, maar elke keer voor niets... hij kwam alleen terug. Tot hij 's avonds geplas hoorde in de sloot achter zijn woning. Dominee was gearriveerd.... per kano!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk