Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 34-35

De Crisisjaren (2/4)

Over het 'verkennersjaar' 1927 is het tekort ƒ 186,10. Het nadelig saldo in het 'oprichtingsjaar' 1928 bedraagt ƒ 76,25 en in 1931 is er bij een begroting van ƒ 3.000,- al een tekort van ƒ 1.000,-. Men probeert het ene gat zo goed mogelijk met het andere gat te dichten, maar de tekorten worden steeds hoger.
Dr. Geelkerken en ds. Buskes zien tijdelijk af van het recht op uitbetaling van hun obligaties, gemeenteleden leveren hun jaarlijkse rente in en Jan Timmerman schenkt zelfs de waarde van zijn aandeel terug aan de kerk. Enige andere gemeenteleden zullen hem hierin volgen en de bereidwilligheid om offers te brengen is ontroerend. Zelfs de predikant moet tijdelijk afzien van de uitbetaling van zijn traktement.
Eind 1931 zijn de lonen van de arbeiders gedaald van ƒ 28,- naar ƒ 12,- per week en de inkomsten van de tuinders waren de laatste twee jaar al nihil. Geen der gemeenteleden is meer aangeslagen voor vermogens-belasting. Steeds meer gemeenteleden kloppen aan bij de Diakonie en vragen zelf om geldelijke ondersteuning. Willem Schuurman en Joost Dekker zijn dan al aangesteld als controleurs bij de werkverschaffing.
Na lang en diepgaand overleg ziet de kerkelijke gemeente van Andijk zich in januari 1932 genoodzaakt bij de Classis een verzoek in te dienen om aangemerkt te worden als 'hulpbehoevend.' Dit zal een jaarlijkse verlichting geven van ƒ 1.000,-.
Een jaar later gaan ds. Diepersloot en Jan Schuurman zelf naar Amsterdam teneinde bij welgestelde leden van het H.V. de nood bekend te maken en te vragen of zij op een of andere wijze hulp kunnen bieden. "Het moet allen toch genoegzaam bekend zijn dat wij als plattelandsgemeente door de crisis in deze noodtoestand zijn geraakt."
De economische crisis heeft binnen de H.V.-gemeente van Andijk ook tot gevolg dat de verstandhouding van de gemeenteleden onderling dreigt te verslechteren, hetgeen zich bijvoorbeeld uit bij het kiezen van nieuwe leden voor de kerkenraad zoals begin 1934, wanneer tegen de kandidaat-stelling van Willem Schuurman – een der oude voormannen – bezwaren worden ingebracht, welke eigenlijk alleen maar te herleiden zijn naar het wat starre en eigenzinnige karakter van de man in kwestie. Het kost predikant en kerkenraad veel extra tijd om onterechte verwijten, roddeltjes en ruzies binnen de perken te houden.
In 1934 telt de H.V.-gemeente van Andijk 77 leden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk