Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 36-37

De Crisisjaren (4/4)

De begroting voor 1937 sluit met een tekort van ƒ 440,20; het grootste tekort sinds jaren. Nu is Andijk inmiddels gaan behoren tot de groep van zogenaamde 'crisis kerken' en dit betekent dat kerken die er (iets) beter voorstaan deze crisiskerken geldelijk moeten ondersteunen.
Juist wanneer na het bekendworden van een - hierna te behandelen -ontvangen erfenis het financieel iets beter gaat met de gemeente, moet de Commissie van Beheer afscheid nemen van Jan Schuurman.

De man die ruim negen jaar lang zijn beste kunnen aan deze Commissie en de kerk heeft gegeven voelt zich niet meer thuis bij het Hersteld Verband.

Jan Schuurman zegt zelf dat hij "geheel koud en ongevoelig geworden voor het kerkelijke leven binnen het H.V.; met name heeft hij zich tijdens de Avondmaalsdienst van 9 januari jongstleden, waarin tijdens de preek ds. Kok gebruik maakte van een citaat uit een geschrift van prof. Noordmans, behoorlijk geërgerd. Hoewel hij binnen de Commissie veel hartelijkheid heeft ondervonden, is het kerkelijk leven niet zoals hij zich het Hersteld Verband had voorgesteld. Dan is het Oude Verband even goed," dus meent hij aldaar zijn plaats weer te moeten innemen.
Secretaris Joost Dekker werpt hem tegen dat ze onderling daar al heel vaak over hebben gesproken. Natuurlijk is zowel het 'Oud' als het 'Hersteld' Verband een stuk van deze wereld, maar volgens Dekker is de Gereformeerde Kerk een 'geslaagde kerk' en is het Hersteld Verband nog een 'Kerk onder het Kruis'. Verder spreekt hij zijn leedwezen uit dat "na een zo langdurige hartelijke samenwerking als commissieleden onder elkaar op deze wijze onze wegen uiteen zullen moeten gaan," vooral waar Dekker meent dat voor voorzitter Schuurman hier geen Kerk te vinden zal zijn, die aan zijn behoefte kan voldoen."
Nadat hem de leiding van God in Christus toegebeden wordt in zijn verdere leven, sluit scheidend voorzitter Jan Schuurman op 10 februari 1938 deze – voor hem – laatste vergadering van de Commissie van Beheer. Zijn opvolger wordt G. Prins, Jr.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk