Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 44

De Oorlogsjaren (5/5)

Dat waren de herinneringen van mevrouw Neumann aan Andijk en een medebewoonster van haar serviceflat heeft bij het verhaal mooie winterse tekening gemaakt, het 'Gele Kerkje' in de sneeuw met ervoor allemaal Andijkers die in de hongerwinter voedsel weggeven aan uitgehongerde medemensen. Mevrouw Neumann besluit haar relaas met:
"De ingezetenen en hun nakomelingen, nog steeds hartelijk bedankt!"

Op 24 augustus 1944 is Willem Schuurman op 65-jarige leeftijd overleden en tijdens de kerkenraadsvergadering van 5 november 1944 wordt hij met groot leedwezen herdacht. In de laatste jaren had hij het voorzitterschap van de kerkenraad al een paar keer moeten overlaten aan ouderling Pijpker, die nu een van de belangrijkste voortrekkers van het Hersteld Verband in Andijk herdenkt.

"Hij blijve in onze herinnering voortleven als een broeder die zeer veel en met grote trouw onze gemeente gediend heeft. En die nu, na dat zijn taak in deze strijdende kerk was afgelopen, door den Heer der Kerk is weggenomen," zo schrijft Pijpker zijn eigen woorden neer in het verslag van deze kerkenraadsvergadering.

Zondag 6 mei 1945. De kerkenraad vergadert na de kerkdienst en dominee Stockmann overweegt "dat nu de oorlog in Europa zo goed als geëindigd is en in ons land ook de zo vurig verlangde vrede en vrijheid is teruggekeerd – een feit waarvoor wij God in de Dienst der Gemeente hebben gedankt – komt vanzelfsprekend voor onze aanacht het feit dat verschillende hier vertoevende vreemdelingen die geruime tijd met ons opgingen in de Dienst des Woords, binnenkort weer zullen vertrekken. Zodoende zullen (zij) ons toch al niet groot getal tamelijk gedecimeerd achterlaten, hetgeen voor de blijvende geen opwekkende gedachte is. In zonderheid wel met het oog op de jeugd."
De zorg van de voorzitter richt zich met name op de jongeren, omdat er voor hen verder zo weinig te doen is en zijn gedachten gaan in de richting van een Jeugdclub of het heroprichten van een Bijbelkring. Wellicht is het ook mogelijk samen te werken met de bestaande plaatselijke Hervormde jeugdgroep.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk