Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 47-48

Eensgezind op Pad (4/4)

Op vrijdag 16 augustus 1946 is dan in vergadering bijeen de voormalige H.V.-kerkenraad, die "krachtens de overeenkomst der hier ter plaatse herenigde Nederlandse Hervormde Gemeenten met de Gemeente der Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband geantedateerd van 15 mei 1946, thans in zijn geheel tot nader order optreedt als Commissie van Beheer van de Kapel der Ned. Herv. Kerk van Andijk-Oost."
Deze vergadering wordt geleid door Geert Boogaard en ds. Stockmann is ook nog aanwezig.
De Commissie verzoekt Boogaard vriendelijk in het vervolg als adviseur bij de vergaderingen aanwezig te willen zijn en daarbij het voorzitterschap waar te nemen, terwijl de heer A.G. Dekker de notulering zal verzorgen.
De Commissie handelt nog enige financiële zaken af en aan ouderling Joost Dekker wordt volmacht verleend om bij de notariële overdracht van alle roerende en onroerende goederen die worden overgedragen aan de Nederduits Hervormde Gemeente van Oosterdijk (Andijk-Oost) voor de Andijkse Gemeente van de Gereformeerde Kerk (in H.V.) als comparant op te treden.

Hiermee eindigt dit verhaal over het twintig jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk (in Hersteld Verband) van Andijk.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk