Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het geslacht GROOT (stam Posthumius) » Pagina IV, 7

IV, 7.
Willem Sijmensz. vanaf 1770 GROOT, zoon van 5, veehouder, ged. Andijk 30-10-1735, overl. voor 1800, niet te Andijk, tr. 1e. Andijk 12-01-1755: Meino(uw) Jans' Groot, ged. Andijk 26-12-1734, begr. Andijk 30-01-1770 (35) in no. 82, in de kraam overleden, d.v. Jan Jacobsz. Groot en Griet Willems' Posthumius.
(Deze Griet Willems' was een dochter van Willem Gerritsz. Posthumius en Teet Wijbrants' ...)
Kinderen gedoopt te Andijk:
a. Geertje, gedoopt 26-10-1755, tr. 1776 Gerrit Jansz. Prins.
b. Jan, gedoopt 06-02-1757, volgt V, 10.
c. Grietje, gedoopt 26-11-1758.
d. Jacob, gedoopt 14-09-1760.
e. Sijmon, gedoopt 27-02-1763.
f. "kraamkint", 17.., begr. 10-02-1766 in no. 82.
g. "ongedoopt kint", 17.., begr. 08-12-1767 in no. 82.
h. Teunis, gedoopt 10-12-1769, begr. 14-12-1769 in no. 82.
(Van de 8 kinderen slechts twee getrouwd!)

IV, 7.
Willem Sijmensz. hertrouwt Andijk 29-05-1770: Alijd Teunis' Mooy, wed. v. Jacob Dirksz. Rol, die 1766 overleed. Zij ged. Andijk 22-10-1730, begr. Andijk 20-11-1773 (43) in no. 75, d.v. Teunis Maartensz. Mooy en Griet Meyneers' ...
Geen kinderen.

IV, 7.
Willem Sijmensz. Groot hertrouwt Andijk 12-06-1774: Lijsbeth Jans' Bakker, wed. v Teunis Jacobsz. Pool, die 1772 overleed. Zij gedoopt Andijk 06-07-1738, overl. in de kraam, begr. 31-01-1778 (39) in no. 10, d.v. Jan Cornelisz. Bakker en Leentje Pieters' Kooyman.
1 kind gedoopt te Andijk:
i. Zijmon, gedoopt 27-01-1778, begr. Andijk 13-03-1800 (22) in no. 82.
Zijn testament 07-03-1800 voor notaris Pieter Schotsman te Grootebroek. Jan Willemsz. Groot erft f. 3000,- en Geertje Willems' Groot f. 2500,-.

IV, 7.
Willem Sijmensz. Groot hertrouwt te Schellinkhout 20-06-1779: Aafje Cornelis' ...
Geen kinderen.

IV, 8.
Pieterman Sijmensz. Groot, zoon van 5, veehouder, ged. Andijk 10-02-1752, overl. 1, begr. 04-06-1808 (56) in no. 40, tr. Andijk 31-12-1775: Maartje Pieters' Pool, ged. Andijk 02-11-1755, overl. Andijk 23-10-1827 (71) d.v. Pieter Teunis "Otsen" en Marij Jacobs' Buisman.
Kinderen geboren te Andijk:
a. Simon, geboren 21-05-1777, volgt V, 11.
b. Pieter, geboren 10-09-1779, volgt V, 12.
c. Aafje, geboren 26-01-1782 tr. 18.. Dirk Koolhaas.
d. Cornelis, geboren 21-09-1784, volgt V, 13.
e. Teunis, geboren 16-03-1787.
f. Willem, geboren 24-07-1789, jong overleden.
g. Willem, geboren 29-05.1793, overl. 12-01-1848, ongehuwd (54).
h. (Maartje, geboren 24-01-1796, tr. 1816 Cornelis Schuurman Jansz. overl. 20-10-1859, (63).1791-1859.
Maartje Pieters Pool hertrouwt Andijk 27-01-1810: Jacob Mienkesz. Jonker, wedn. v. Grietje Lieuwes' ... die 1804 overleed.

IV, 9.
Nanne Sijmensz. Groot, zoon van 5, veehouder, ged. Andijk 12-09-1756, overl. Andijk 22-08-1818 (61), tr. Andijk 28-02-1779: Mientje Cornelis' ged. Andijk 08-01-1758, overl. in de kraam, begr. Andijk 10-01-1793 (35), d.v. Cornelis Claasz. ... en Maartje Dirks'...
Kinderen geboren te Andijk:
a. Zijmon, geboren 06-09-1779, 27-01-1823, (43)
b. Cornelis, geboren 21-10-1780, volgt V, 14.
c. Aafje, geboren 22-06-1782, overl. 08-12-1782, begr. in no. 65.
d. Willem, geboren 18-09-1783, overl. 19-11-1783.
e. Aafje, geboren 20-12-1784, overl. 01-1785, begr. in no. 82.
f. Aafje, geboren 12-01-1786, tr. 1806 haar neef Cornelis Pmsz. Groot V, 13.
           tr. 1e 1807 Jan Willems. Tensz., 2e 18.. Haitse Clooster.
h. Trijntje, geboren 27-10-1788, overl. 28-04-, begr. 01-05-1789 in no. 83.
i. Willem, geboren 29-11-1789, jong overleden.
j. Pieterman, geboren 21-03-1791, volgt V, 15.
k. Willem, geboren 28-12-1792, volgt V, 16.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk