Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 108

Sijmen Bakker (108)

Ondanks de meest ijverige naspeuringen is het ons niet gelukt het geslacht Bakker, nazaten van Sijmen Claasz. de Backer verder te volgen. Het zou aadig zijn een Kooyman en een Bakker van nu naast elkaar te plaatsen, die "van enen bloede" waren. Het heeft niet mogen zijn. De laatste nazaat van Claas Sijmensz. is de "Dirk Kooy" van 1738, maar we weten het niet wat er van hem geworden is ....
Van de Bakkers, die afstammen van Jan Cornelisz. Bakker en Leentje Pieters' Cooyman is de lijn wel verder te volgen, maar dat valt buiten het bestek van ons boek.
Omdat Sijmen de Backer een interessante figuur was, geven we hier nog enkele bijzonderheden uit zijn levensloop, toegelicht door enkele akten.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk