Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 20-21 (III,7.)

III,7.

WILLEM REYNDERSZ. COOYMAN, (zoon van 3), ged. Andijk 19.7.1711, begr. 27.10.1764 in no. 12, veehouder, tr. te. Andijk 6.3.1735, (gelijk met Claas): Marij ("Marike") Cornelis' Backer, ged. Andijk 19.1.1713, begr. 7.4.1741 in no. 10, d.v. Cornelis Jansz. Backer en Lijsbeth Jacobs' Roosekrans, d.v. de schoolmeester/notaris te Wervershoof.
Kinderen te Andijk gedoopt:
a. Trijntje, ged. 1.4.1736, begr. 17.11.d.a.v. (7 mnd.).
b. Lijsbeth, ged. 11.5.1738, begr. 2.9.1754, (16 jaar).
c. Trijntje, ged. 25.12.1740, begr. 4.8.1767, tr. Andijk 10.4.1763: Pieter Jansz. Mantel.

Willem Kooiman en Marijke Bakker deden samen belijdenis op 5 Mei 1737 en woonden toen in de kooi. 31 Mei 1743 deling tussen Willem Kooiman en zijn kinderen voor notaris Pieter van der Deure te Grootebroek.

III,7.

WILLEM REYNDERSZ. COOYMAN, tr. 2e. Andijk 9.6.1743, (25.5.1743 trouwregt Grootebroek 3 gld.): ANTJE PAUWELS' (SEMEYN) jongedogter, ged. Wervershoof 22.9.1720, begr. Andijk 20.5.1744 in no. 33, d.v. Paulus Gerbrantsz. Semeyn, kooiboer te Zwaagdijk en Cornelisje Wiggers'...
1 kind gedoopt te Andijk:
Cornelisje, ged. . . . . . . . . 1744, begr. 23.6.1744, (bij haar Moeder) in 33.

III,7.

WILLEM REYNDERSZ. COOYMAN, tr. 3e. Andijk 14.3.1748 (trouwregt 6 gld.): AAGT PIETERS' MAN, ("Aagt Pietermans"), geb. Andijk plm. 1720, begr. Andijk 8.1.1784, d.v. Pieter Pietersz. Man en Marij Jacobs' Klein.
Kinderen te Andijk gedoopt:
a. Reindert, ged. 20.2.175 2, volgt IV, 13.
b. Marie, ged. 8.5.1755, begr. 4.11.1760.
c. "Lijsbeth Bakkers", ged. 16.1.1757, begr. 23.9.1795, tr. Andijk 19.2.1775: Johannes Sjerpsz.
d. Maartje, ged. . . . . . . . . 1761, tr. 3.2.1770 Jacob Aaldertsz. "Soeter". . . .
e. Pieterman, ged. 2.10.1763, begr. 14.5.1766 in no. 12, (bij zijn vader en de eerste Lijsbeth in hetzelfde, graf).

Aagt Pietermans hertrouwt Andijk 22.6.1766: Jan Cornelisz. Sluys, ged. Midwoud 6.7.1743, begr. Andijk 23.11.1824. Geen kinderen.
Willem Kooiman en Aagt Pietermans maakten een testament op de langstlevende voor notaris Joannes Pool te Grootebroek op 14 September 1748. (zie de acte).
Op 11 Juni 1765 was er deling tussen Aagt Pietermans en haar kinderen en Trijntje Willems', dochter van Marieke Cornelis' Backer. (zie de acte).

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk