Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 19 (II,4.)

II,4.

SIJMEN CLAASZ. "de Backer", (zoon van 1), ged. Andijk 24.11.1683, begr. Andijk 2.2.1765 in no. 56, broodbakker, tr. Andijk 20.1.1709: Bregt Jans' Prins, ged. Andijk 9.2.1685, begr. Andijk 4.1.1735 als "Zijmen Bakkers Bregt", d.v. Jan Teeuwisz. Prins en Aef Claes' . . . .
Kinderen te Andijk gedoopt:
a. Claas, ged. 30.10.1709, volgt in reeks "Bakker" hierna.
b. IJtje, ged. 19.7.1711, volgt in reeks "Bakker" hierna.
c. Cornelis, ged. 5.3.1713, volgt in reeks "Bakker" hierna.
d. Leentje, ged. . . . . . . . . . 17. . ., volgt in reeks "Bakker" hierna.
e. Pieter, ged. . . . . . . . . . 17. . ., begr. 6.10.1717.
f. Pieter, ged. . . . . . . . . . 17. . ., begr. 22.11.1718.
g. Trijntje, ged. . . . . . . . . . 17. . ., begr. 25.3.1721.
h. Pieter, ged. 2.11.17. . ., begr. 2.7.1724.
i. Aaf, ged. 21.10.1725, begr. 16.7.1726.
j. Trijntje, ged. . . . . . . . . .17. . ., begr. 31.7.1753, trouwt Andijk 4.2.1742 Sijmen Dirksz. Kik. Zij als weduwe naar Wervershoof 1775.
(Door hiaat in het doopboek van 1714 tot 1723 is van vijf kinderen van Sijmen Claasz. "Backer" de juiste datum niet vast te stellen).

II,4.

SIJMEN CLAASZ. "d'Backer" hertrouwt Andijk 1.6.1738: GEERTJE JACOBS', ged. Andijk 17.10.1683, begr. Andijk 20.6.1740 in no. 67, d.v. Jacob Nansz. en Aaf Pieters'. Zij was weduwe van Willem Willemsz. Posthumius.
Geen kinderen.

Op 16 Juli 1703 verkocht ELBERIGH SIJMENS' de eendenkooi aan Antje Willems', weduwe van Jan Palensteyn te Enkhuizen. (zie acte). De kooi was toen 16 jaar eigendom van de familie Kooiman geweest, lang genoeg om er een naam aan over te houden. De Kooimannen bleven er voorlopig wonen, want Willem Palensteyn was nog te jong om de kooi te beheren. Zes jaar later, op 31 Maart 1709 trouwde hij te Andijk met Neeltje Jans' . . . . "Beyden van Andijk" staat er in het trouwboek, maar een doopdatum van Neeltje Jans' is niet te vinden. In hetzelfde jaar trouwde ook Sijmen Claasz. en werd zelfstandige bakker in de Bakkershoek. Hij en Bregt Prins kregen veel kinderen, maar de meesten stierven reeds in de wieg . . . . Is daarom moeder Elberigh bij Sijmen ingetrokken? Als zij op 10 Februari 1718 overlijdt, wordt dat door Sijmen aangegeven: "van Symon Backer van t lijk van sijn moeder Elberigh Sijmens', overleden aan de Noorderdijk op Broekoort 3 gld.". Zijn kinderen heetten verder "Bakker", terwijl zij toch bloedeigen familie van de Kooimannen waren . . . . .
Uitvoerig verhaal over Sijmon "Bakker" achterin dit boek.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk