Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 25 (IV,13.)

IV,13.

REINDER WILLEMSZ. KOOYMAN, (zoon van 7), ged. Andijk 20.2.1752, overl. Andijk 18. begr. 24.12.1778 in no. 12, (26j.), veehouder, tr. Andijk 9.1.1774: GRIETJE PIETERS' BEST, ged. Andijk 16.11.1755, overl. Andijk 15.9.1843 (87), d.v. Pieter Dirksz. Best en Marij Gerrits'....
Kinderen geboren te Andijk:
a. Dirk, geb. 21.11.1774, volgt V,27.
b. Willem, geb. 7.5.1776, begr. 15.7.d.a.v. (2 mnd.).
c. Aagje, geb. 28.7.1778, overl. 12.9.1850 (72), tr. 1e Lutjebroek 8.2.1802: Jacob Teunisz. Mooy, 2e. Andijk 1815: Dirk Groot Jansz.

Impost op begraven Grootebroek 19.12.1778: "van Claas Pik van t lijk van Reynder Willemsz. Kooyman, overleden aan de Noorderdijk in de 4e classe 3 gulden".
Voogden over Dirk en Aagje Kooyman waren in 1789 Pieter en Nanne Best. resp. te Grootebroek en te Andijk.
Reinder Willemsz. Kooyman had goed onderwijs genoten, blijkens zijn "nagelaten aanteekeningen" van 1775 tot 5 Dec. 1778, dus van zijn 23e tot zijn 26e jaar.
GRIETJE PIETERS' BEST hertrouwde 26.12.1784 Jan Cornelisz. Sluys, weduwnaar van Aagt Pietermans., die 8.1.1784 overleden was. Voor dit huwelijk was een speciaal octrooy van de Staten van Holland en WestFriesland nodig, dat op 26 November 1784 afgegeven werd. De hele historie rondom dit huwelijk kunt U lezen in het boek "Vrije WestFriezen" door C. Sluys Gz. (uitgave Edecea, Hoorn). Jan Sluys overleed te Andijk 28.7.1818. Hij had met Grietje Best in 1793 25 driachtige koeien. Bij zijn dood in 1818 werd het boerenbedrijf opgeheven. Op 26 Mei 1783 was er reeds een deling gemaakt voor de kinderen Dirk en Aagje Reinders' Kooyman, die ieder 1000 gulden kregen. Grietje Best kreeg de verdere nalatenschap. Zij maakte op 27.7.1813 een testament voor notaris Matthijs Korver Reiffert te Enkhuizen. Haar vermogen bedroeg toen f. 35.776.-! Na haar overlijden werd op 3.10.1843 een inventaris opgemaakt voor notaris Cornelis Pool te Grootebroek. Comparanten waren toen: Aagje Kooyman, geh. m. Dirk Groot, Geertje Kooyman, geh. m. Pieter Oud, Reinder Kooyman, te Bovenkarspel, Dirk Prins en Gerrit Prins, Geertje Prins geh. m. Klaas Schuurman, Simon Prins, wedn. v. Marijtje Kooyman voor de minderjarige kinderen Willem 21, Klaas 19, Grietje 17, Antje 9.
Toeziende voogd: Reinder Kooyman. Aagje Kooyman kreeg van haar moeder: "alle kleederen, juweelen, goud, zilver, coralen, enz.". Grietje Best woonde tot haar overlijden op Munnekay in een "vrije kamer". Dirk Groot was de rijkste boer van Andijk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk