Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 17 (I,1.)

HET GESLACHT KOOIMAN

De stamouders van dit uitgebreide geslacht zouden kunnen zijn:
SIJMEN CORNELISZ. en LEENTJE CLAAS'.
Zij trouwden 16 Februari 1648 te Wervershoof. Sijmen Cornelisz. woonde "beoosten Wervershoof in de ban van Lutjebroek" (nu Andijk) en Leentje Claas' kwam van Sint-Anna, een buurt aan het Westeinde van Onderdijk-Wervershoof.
Zij lieten te Wervershoof de volgende kinderen dopen:
a. Griet, gedoopt 15.11.1648, vroeg overleden.
b. CLAAS, (door een hiaat in het doopboek geen juiste datum).
c. Griet, ged. 31.3.1652.
d. Cornelis, ged. 19.10.1653.
e. Jan, ged. 22.9.1658, trouwt 29.1.1679 Ael Pieters' . . . . heet verder Jan Sijmensz. TENT.
f. Willem, ged. 3.9.1662.

Juist in 1650 is er een hiaat in het doopboek, zodat de doopdatum van onze bewezen stamvader niet is vast te stellen. Hij moet er in passen, want dan zouden zijn moeder en dochter allebei "Leentje Claes' " heten en dat vernoemen van de wederzijdse ouders was in die tijd vaste regel. We beginnen dus onze stamreeks CLAES SIJMENSZ. die toen nog niet de naam Kooiman droeg.

 

I,1.

CLAES SIJMENSZ. ws. geboren te Andijk, plm. 1650, begraven te Andijk 25.2.1696, veehouder/kooiboer, trouwt 12.1.1673 te Andijk als "jonghgesel van Krimpen" met ELBERIGH SIJMENS' . . . . "jonghedogter van Buertje", geboren plm. 1650, begraven te Andijk in de kerk 12.2.1718 (ook van haar geen doopdatum te vinden). Zij deden belijdenis op 5.11.1674, dus na hun trouwen. Dat kwam toen veel voor.
Kinderen te Andijk gedoopt:
a. Leentje, gedoopt 18.2.1674, begraven in de kerk 16.2.1704, trouwt 30.1.1701 Jan Ydesz. (Jan Ydesz. en Leentje Claes' deden beiden belijdenis 5.2.1702 en woonden toen "voorbij de Boede in de Kooy". Kinderen: 29.1.1702 Maartje en 17.2.1704 Willem. Leentje stierf in de kraam van haar tweede kind en Jan Ydesz. is daarna vertrokken, onbekend waarheen).
b. Pieter, ged. 1.4.1676, volgt II,2.
c. Reyner, ged. 23.1.1678, vroeg overleden.
d. Reynder, ged. 16.11.1680, volgt II,3.
e. Simon, ged. 24.11.1683, volgt II,4.
(Krimpen is een buurt op Andijk-West, waar eeuwenlang de herberg "de Krimpen" stond. Buertje is de kerkbuurt te Andijk-West, waar in 1667 een nieuwe kerk gebouwd werd, nu een ruïne . . . . ).

CLAAS SIJMENSZ. kocht van 1681 tot 1683 verschillende stukjes land. Tot 1687 woonde hij in de "Vlaamsche Tent", waar ook zijn broeder Jan Sijmensz. "Tent" (ook "Tentman") woonde. Welk huis dit was, is niet meer na te gaan. Het is niet "de Tent" die wij nu nog kennen, het gebouw aan de Oosterdijk (gemeente Enkhuizen), waar de "dijkheren" vergaderden. Waarschijnlijk was de Vlaamse Tent een soort polderkeet, waar de polderjongens onderdak gehad hadden na de grote watervloed van November 1675, toen heel Drechterland onder water lag .... Op 26 Maart 1687 verkocht Claas Sijmensz. de Vlaamse Tent. (zie acte).
Op 3 Maart daarvóór kocht hij de Vogelkooy, die in 1671 gesticht was. (zie beide acten).
Claas Sijmensz. stierf vrij jong: hij kan 46 of 47 jaar geweest zijn. In de impost op het begraven van Grootebroek lezen we: "Februaryus den 25en dito Ontfangen van Pieter Claasz. Cooyman voor 't lijk van sijn vader Claas Cooyman, woonachtich aan de Vogelekooy onder Bovenkarspel 3 gld.". Zijn zonen en schoonzoon (Jan Ydesz.) zetten het kooikersbedrijf voort .... Sijmen is dan 13 jaar en in de kooi niet zo nodig, bij wordt bakkersknecht in het bakkerijtje in de Bakkershoek.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk