Kistemaker

Thuis » Religie » Vijf-en-zeventig-jarig bestaan Gereformeerde Kerk » Pagina 5-6

Inhoud

Voorbericht

Hoofdstuk I. Op welken tijd en in welke omstandigheden de Christelijke Gereformeerde gemeente te Andijk gesticht is geworden

Hoofdstuk II. Wie als voortrekkers kunnen genoemd van de nieuw gestichte gemeente. Hoe deze stichting werd begroet en welke moeiten ze hadden te doorworstelen

Hoofdstuk III. De kerkgebouwen - die van voorheen en thans

Hoofdstuk IV. De Leeraren

Hoofdstuk V. Ouderlingen en Diakenen

Hoofdstuk VI. Losse Mededeelingen

Hoofdstuk VII. Oprichting der Christelijke School

Hoofdstuk VIII. Wat aan geld tijdens de 75 jaren door de leden der gemeente is geofferd?

Hoofdstuk IX. Of het nagaan der historie goed is?

Hoofdstuk X. Bijvoegsel
- 1. Jan Mazereeuw en zijne volgelingen
- 2. Waarom P. Vriend voor 't gerecht te Hoorn moest verschijnen
- 3. Hoe de dag van het 75-jarig bestaan der gemeente alhier is herdacht.

Het vijf-en-zeventig-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk van Andijk

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk