Kistemaker

Thuis » Religie » Album der Gereformeerde Kerk te Andijk » Pagina 14-17

Album der Gereformeerde Kerk te Andijk (4/8)

Een diepe gloed, een tinteling van leven ligt in het muurwerk. En zooals in de schepping geen stijve, strakke lijnen, zooals de mensch ze meestal maakt, te vinden zijn, maar juist door vele vormen en vaak grillige figuren de wond're harmonie ontstaat, zoo tracht ook deze architect de eenvormigheid te breken. Zijn bouwwerk is niet als een blokkendoos, heel keurig en heel net, maar een meesterhand verraadt zich in de ordening van 't schijnbaar ongeordende. Wild schijnen soms de steen en aan 't muurwerk door elkander gegooid. Geen voeg is zuiver recht. Grillig zijn de vormen. Hier vindt ge een stuk muur uitstekend vóór 't andere, daar maakt de muur een sprong naar binnen ...

Kerk en lokalen gezien van de Noordzijde
Kerk en lokalen gezien van de Noordzijde

En toch een wond're regelmaat in het geheel. De verticale lijn beheerscht, want alles wijst naar boven. Maar niet gaat het eene ten koste van het and' re ...... Al is 't geheel rank lijnenspel, naar boven strevend, de stevigheid, het stoere spreekt van ernst.

Kerk en de pastorie gezien van de Zuidzijde
Kerk en de pastorie gezien van de Zuidzijde

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk