Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1908 - 1914

1908 - 1914

2-04-1908
Voor kennisgeving wordt aangenomen een circulaire inzake tijdunificatie.

1-09-1908
De directie van de Motordienst "Volharding", verzorgende de dienst Kathoek Enkhuizen, doet het verzoek om ter instandhouding van de dienst -er is een tekort- een subsidie te mogen ontvangen. Acc. 1910: ook A -Hoogkarspel.

22-02-1909
De veldwachter Griffioen verzoekt om verhoging van de bezoldiging. Onder intrekking van de personele toelage van ƒ 40,- en de rijwieltoelage van ƒ 15,- wordt besloten hem ƒ 100,- toe te kennen voor diensten als gemeentebode.

14-04-1909
Bij de Oosterschool komt een regenbak van ong. 25 m³. Bij de rondvraag geeft de heer J. Tensen te kennen dat het z.i. wenselijk zou zijn, indien de bouwverordening t.a.v. bestaande woningen strenger wordt nageleefd voornamelijk wat betreft de afstand van 10 m tussen privaten en waterstoepen.

29-07-1909
Op de brief van de heren Heenk, Warnaar, Kooiman en Klomp (gemeentssecretaris) om een brongasinstallatie bij hun woningen te willen aanleggen wordt in gunstige zin beschikt. Bovendien wordt besloten om bij de Wester- en Middenschool en bij de secretarie iets groter ketel te plaatsen, opdat ook deze gemeentelokalen verlicht kunnen worden. Niet zo succesvol aanvankelijk.

7-09-1909
Aan de heer P. de Groot te Purmerend wordt voor de duur van één jaar concessie verleend tot het aanleggen en exploiteren van een waterleiding voor drinkwater door deze gemeente, mits zulks geschiedt zonder enige geldelijke ondersteuning.

19-06-1911
Na jarenlang gepleit te hebben voor een telefoonkantoor in deze gemeente, heeft de vereniging "Vooruitgang" eindelijk succes, nu ingewonnen inlichtingen bij de meer voortvarende gemeenten in dezen (Venhuizen en Wervershoof) positief zijn. Het wordt een spreekcel (7-10-12) Sal. tel. houder ƒ 75,-.

28-08-1911
Gesignaleerd wordt dat onderwijzer P. Kooijman Rzn aan de Westerschool dusdanig doof is, dat hij de kinderen niet of althans zeer moeilijk kan verstaan. Aangezien dit zeer ten nadele van het onderwijs werkt wordt besloten bij de man aan te dringen een pensioenaanvraag in te dienen.

20-05-1912
Een subsidie van ƒ 100,- wordt toegekend aan D. de Jong te Enkhuizen voor de omnibusdienst Enkhuizen, via Andijk, Wervershoof en de Streek naar Hoogkarspel. 4-07: alleen nog Enkhuizen - Buurtje.
Verder klachten over te lage bruggen, die ter competentie van het bestuur der bannen worden geacht.

12-12-1912
Een derde gasbronboring is nodig bij de woning van het hoofd van de Middenschool.

7-02-1913
Besloten wordt tot de aanleg van een Oosterbegraafplaats en ten dien einde grond aan te kopen.

29-12-1913
Subsidieverzoek van de N.V. Auto Omnibusdienst Westfriesland. De dienst wordt voor de gemeente van groot belang geacht. Subsidietoekenning van ƒ 50,- per maand.
Geen subsidievoorwaarden, behalve dan dat de dienst zo goed mogelijk wordt ingericht.

3-02-1914
N.a.v. het ontslag van het hoofd van de Westerschool wordt besloten de jaar wedden van de hoofden der scholen met ƒ 50,- te verhogen, aangezien anders te vrezen is dat vervulling van de vacature niet mogelijk is.
Op het verzoek van de vereniging "Ons Belang" wordt besloten de ijzeren hekken langs de benedendijkspaden bij de dijkgracht van de respectievelijke buurtvereenigingen in eigendom en onderhoud over te nemen, mits ze solide gemaakt zijn. Deze benedendijkspaden zijn gemaakt voor het gemak van schoolkinderen, kerkgangers enz.; de hekken aangebracht voor de meerdere veiligheid.
Inwonertal 1-1-1914: 3136.

5-06-1914 
De Oosterbegraafplaats is voltooid. De scheiding om begraven te worden op de ooster- of westerbegraafplaats is de Lange Deelesloot.

17-07-1914 
Bij de rondvraag brengt de heer K. Tensen de vervuiling van eigen- en polderwater ter sprake. De privaten die daarin uitmonden brengen schade toe aan de algemene gezondheidstoestand. In verband hiermee ware de invoering van een tonnestelsel te overwegen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk