Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1946 - 1948

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1946 - 1948

 

Samenvatting van de inhoud van de nieuwjaarredes van de burgemeester.

N.B. de gegevens omtrent de bevolkingsontwikkeling in het afgelopen jaar zijn voorlopige gegevens. Zie voor de exacte gegevens de bijlage.

25-10-1946 De Andijker Pieter Trompetter t.g.v. opgelopen verwondingen overleden te Tjiandjoer (Indonesië)

TERUGBLIK OP 1946.
Ondanks het ongekend hoge geboorte-overschat van ± 130, toch maar een stijging van-het inwonertal met slechts 8 personen. "Blijkbaar zijn we -althans voorlopig- ongeveer gekomen tot het maximaal aantal dat hier kan leven", zo merkt de burgemeester op. Schaarste aan werkkrachten, schaarste aan materialen, gebrek aan woonruimten.

TERUGBLIK OP 1947.
Ondanks de goede resultaten van het bouwerswerk, is het jammer te noemen, dat de levensstandaard zo hoog is geworden, dat het uiteindelijk financiële resultaat van een jaar hard werken nog niet steeds merkbaar is.
Het bevolkingscijfer begon met 4509, per 1 juli daling tot 4459; eindresultaat 4498. Bijzonder werd het bevolkingscijfer beïnvloed door de emigratie: naar Canada vertrokken 60 personen en naar de V.S. 14.
Het bevolkingscijfer hangt nauw samen met het woningprobleem. Op de wachtlijst staan ± 50 aanvragers. Als gevolg van de emigratie is de woningnood hier betrekkelijk groot. Practisch geen huis is geschikt voor bewoning door meer dan één gezin; het gemeentebestuur staat huiverig tegen het bij elkaar induwen van gezinnen.
De begroting voor 1948 was niet geheel sluitend te maken, maar door herziening van de financiële verhouding rijk-gemeente zal de gemeente binnen afzienbare tijd geheel boven Jan zijn.
Er is sprake van een enorme loonstijging, die de werkgever de werknemer niet langer in dienst doet houden dan strikt noodzakelijk is. Dientengevolge trekt de werkloosheid aan.
Op 30-12 werd de tuinbouwschool geopend. Zes nieuwe woningen aanbesteed. Overname van de wegen door Drechterland. D.d. 28-1-1948 werd de afwerking van de weg Andijk-Grootebroek aanbesteed, waarin opgenomen de aanleg van 8 bruggen. In 1947 viermaal salarisverhoging voor de ambtenaren.

TERUGBLIK OP 1948.
In de tuinbouw was de opbrengst redelijk, maar de prijzen zakten. 81 Andijkers gingen naar Canada, 19 naar de V.S. en 4 naar Argentinië. Andijk is in inwonertal met 50 achteruitgegaan, hetgeen de burgemeester de opmerking ontlokt dat Andijk voorlopig vol schijnt te zijn. Er is niet veel zicht op wijziging in de cultuur. Voor industrievestiging lijken andere gemeenten beter geschikt. In Indonesië zijn twee Andijkers overleden; er zijn thans 50 Andijkers in die verre landen. De wachtlijst woningzoekenden is gestegen tot ± 90. Voor 1949 is zegge en schrijve één woning toegewezen. Binnenkort ('49) 6 woningen gereed. Rijksgoedkeuring voor o.a. de bouw van 3 bruggen, 3 bedrijfsgebouwtjes en 9 tuinbouwschuren. Financieel gaat het de gemeente naar den vleze. De werkloosheid daalt. Pogingen om het Bergerveld in cultuur gebracht te krijgen zijn mislukt; het bleek niet mogelijk met de tegenwoordige eigenaren tot overeenstemming te komen. Van één van de twee leegstaande lokalen van de Oosterschool -met als oorzaak de emigratie- werd een keurig modern gymnastieklokaal gemaakt. Voor het eerst mochten diverse wegen zich koesteren in de zorg van Drechterland. Er werd een stevige grintlaag aangebracht. De Koopmanspolder werd gedraineerd. De straatverlichting is wat het aantal lampen betreft verdubbeld.
28-01-48 aanbesteding weg en vaart naar Grootebroek, de grote dag waarnaar al jaren werd uitgezien. Komst van pastoor Hooijschuur in de Bangert, waarmee de losmaking van het katholieke volksdeel van Wervershoof een feit is geworden. Opheffing van de banne, waarmee een instelling die een lange reeks van jaren heeft bestaan, een einde heeft gevonden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk