Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1952 - 1955

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1952 - 1955

TERUGBLIK OP 1952.
Het bevolkingscijfer gaat nog steeds naar beneden. Van 4328 naar 4304. Drie tweelingen geboren. Naar Canada vertrokken 40 personen, naar de V.S. 3, naar Australie en Nieuw-Zeeland 7. Totaal 50. waarvan 45 gereformeerd. De Andijker Middenstandsvereniging opgericht. Er zijn nog steeds financiële moeilijkheden voor de gemeente nu een definitieve regeling van de financiële verhouding rijk-gemeente nog steeds niet is tot standgekomen. Sarto-theater is in maart geopend. De gemeente heeft geen bemoeienis meer met de werkloosheidsuitkeringen waardoor de financiële positie is verbeterd. De Westerput is geschikt gemaakt voor de vuilstort. W.b. het wegenooderhoud is de definitieve regeling als volgt. De Middenweg, die wordt beschouwd als het verlengstuk van de Dijkgraaf Grootweg, raakt de gemeente geheel kwijt, De weg oost-west blijft eigendom der gemeente, het onderhoud is overgegaan naar Drechterland. Alle verbindingswegen zijn zowel in onderhoud als in eigendom bij de gemeente gebleven.

TERUGBLIK OP 1953.
Stijging inwonertal van 4303 naar 4327. Er vertrokken 44 personen naar Canada, 4 naar de V.S. en 1 naar Zuid-Afrika. alsmede 1 naar Nieuw-Zeeland. Totaal 50. Inmiddels zijn er 460 personen geëmigreerd. Met de gemeentelijke financiën wil het nog niet. De wet staat nog steeds op stapel. Voor de jaren 1951-1953 werden 2 woningen toegewezen en 30 gebouwd. Drie bruggen zijn praktisch klaar. De landbouw-huishoudschool nadert z'n voltooiing. Opening nieuwe Witte Kruisgebouw begin 1953.

TERUGBLIK OP 1954.
Teruggang in inwonertal: van 4327 naar 4278. Door emigratie vertrokken 33 personen, waarvan 26 naar Canada en 7 naar Tasmanië. Dit jaar werd het aantal van 500 geëmigreerden bereikt. Gelijk Andijk vroeger bekend was vanwege zijn "Andijker muisjes", thans is het de emigratie die de vreemdeling Andijk doet opmerken. Voor 1955 nog geen sluitende begroting. Opening landbouwhuishoudschool, die werd bezocht door 58 leerlingen w.v. 7 uit Enkhuizen; 7 leerlingen van de openbare school.

TERUGBLIK OP 1955.
Het bevolkingscijfer gaat nog steeds terug: van 4278 naar 4263. Door emigratie zijn in totaal 16 personen vertrokken t.w. naar Canada 9, naar Australie 3 en naar de V.S. 4. Brengt de stand op 519 geëmigreerden. Nieuwe r.k. school in de Bangert. Met de gemeentefinanciën is het nog niet zo gunstig gesteld. Sinds 1945 zijn 30 woningen onbewoonbaar verklaard. Daling woningvoorraad 40 - 11 is 29. Voor 1954 t/m 1956 is een bouwvolume van 14 woningen toegewezen, + 3 woningen die door brand verwoest zijn. Het centrale gedeelte van de Bangert bevat slechts een enkele goede woning, zodat daarvoor een saneringsplan wordt opgesteld.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk