Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1970 - 1974

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1970 - 1974

TERUGBLIK OP 1970.
Uitblijven definitieve plannen herindeling W.F. Nieuwe 1 klassige kleuterschool in Centrum-Zuid gereedgekomen. Gasleiding van Wervershoof tot in het centrum, 28 woningen voltooid in Centrum-Zuid. Met de voorbereiding van het werkelijke ruilverkavelingswerk is een aanvang genomen, De schattingscommissie is reeds ver gevorderd. Begin 1971 aanbestading poldergemaal te Andijk. Plaatselijke commissie RvK geïnstalleerd op 10-07-1970.

TERUGBLIK OP 1971.
Nieuw gevormde afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Gereedgekomen 111 woningen.

1-1-68 20.000 m² kas
1-1-69 42.000 m² kas
1-1-70 55.000 m² kas
1-1-71 59.142 m² kas
1-1-72 65.426 m² kas

1-1-73 76.807 m² kas
1-1-74 87.167 m² kas
1-1-75 94.211 m² kas
1-1-76 100.057 m² kas

Laatste jaar art. 12 status. Aanv. uitkering ƒ 104.000,- In het kader van de Gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Westfriesland wordt door meerdere gemeenten vuilnis op de belt gestort, zodat deze naar schatting over 1 à 1½ jaar geheel vlak zal kunnen worden afgewerkt. Officiële ingebruikstelling openbare kleuterschool. Begin gemaakt met het bouwrijpmaken van het industrieterrein aan de oostzijde van de Dijkgraaf Grootweg. De koekfabriek van Faust en de Vries is al aanwezig.
3 augustus 1970 toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Gasbedrijf Kop Noord-Holland. Aantal aansluitingen per 1-1-71: 30, per 1-1-72: 500. Het op 28-5 aanbestede nieuwe gemaal zal omstreeks mei 1973 gereed zijn.

TERUGBLIK OP 1972.
Gereedgekomen 107 woningen. Woningvoorraad 1-1-71: 1240, 1-1-72: 1361, 1-1-73: 1455. Kantoor en werkplaats gemeentewerken overgebracht naar de gedeeltelijk verbouwde voormalige tuinbouwschool aan de Hoekweg. Raadhuis van nieuwe plafonds voorzien enz. Centrum-Zuid voor 90% gerealiseerd. Voor de gehele gemeente is een rioleringsplan opgesteld. Realisering hierkvan gelijk met het eerste blok van de ruilverkaveling. Gasaansluitingen per 1-1-73: 763. De centrale stortplaats te Westwoud zal binnenkort in gebruik worden genomen. Tot dusver wordt al het Westfriese huisvuil en afval op de stortplaats van Andijk gedeponeerd. Binnenkort ('73) volgestort. De hoofdwaterloop naar het in aanbouw zijnde gemaal langs de oostzijde van de Molenweg, tussen Kleingouw en Dijkweg werd gegraven. Begin gemaakt met ontwikkeling recreatiegebied "De Natte Cel".

TERUGBLIK OP 1973.
65 woningen gereedgekomen. Woningvoorraad per 1-1-74: 1514. Bouw sportzaal aan het Singerspad (gereed). Sloop oude werkplaats van gemeentewerken. IJsbaan in het kader van de ruilverkaveling gerealiseerd. Nog geen begin met riolering. De lozing van warm afvalwater van Faust en de Vries levert stankoverlast op. Centrum-Zuid loost op het openwater. De vuilstortplaats werd geheel volgestort, en zo goed mogelijk afgewerkt en afgedekt met grond. Er kon niet worden voorkomen dat nog op enkele plaatsen kleine brandjes ontstonden, vooral direct na het afdekken. Begin gemaakt met de aanleg van wandelpaden. Aantal gasaansluitingen per 1-1-74: 841. Het nieuwe gemaal aan de Molenhoek is gereed gekomen. Eerste 450 ha van blok 73 verkaveld. Aanbesteding blok 74 eind oktober. Aanvang met realisatie Natte Cel. Hoewel Centrum-Zuid volledig is uitgegeven, wil de provincie nog niet meewerken aan de volgende fase van Centrum-Zuid die is vernoemd tot Lange Deele, omdat dit pas voor 1976 op de rol stand.

TERUGBLIK OP 1974.
34 woningen gereedgekomen. Woningvoorraad per 1-1-75: 1545. Tweede helft 1974 start met woningbouw in De Bangert 1972. 2 bruggen in Kleingouw, één in de Molenweg en 1 in de Hoekweg in het kader van de ruilverkaveling gesloopt. Zwembad grondige opknapbeurt. Door subsidietoewijzing werd het mogelijk een begin te maken met de aanleg van de riolering in het vierkant Hoekweg, Geuzenbuurt, Molenweg, Kleingouw. Blok '74 rvk gereed.De werkzaamheden in blok 75 zijn in volle gang. De provincie heeft gewijzigde inzichten aangaande de overloop in de bevolkingsspreiding. Daarom Lange Deele in drie fasen te realiseren; aanvang eerste fase pas na 1975.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk