Kistemaker

Thuis » Lectori Salutem » Nummer 3

Deo Volente

"Impressie van een kerkganger"

De kerk stroomt vol, 't is een blijde dag
Ik vertel u wat ik in een flits daar zag:
Er zitten zoveel 'emigranten' om me heen,
Een kwart eeuw lijkt niet vervlogen, neen,
't Is of ik het alles nog weer eens beleef
Met Klaas, Minse, Piet, Alie, Trijn en Eef
Luisterend naar de zo bekende orgeltonen
Zien we die oude moeder in de voorste bank
Gebogen, stil genietend zegt ze Gode dank
Voor ons staat de tijd hier heel even stil
Maar we gaan weer verder, zo de Here wil.
De kind'ren gaan weer naar 't verre land
Hun leven ligt toch daar, aan de overkant.
Samen gaan we op weg voor de laatste reis
Help ons Heer, zo ondoorgrond'lijk wijs.
Ons aller leven ligt geheel in uwe handen
Wees onze steun bij 't breken van de banden.

Jan Kistemaker / 1975

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk