Kistemaker

Thuis » Lectori Salutem » Nummer 14

Twei ouwe woifkes in de Wursover bus

Der sting een hele rai van groene autobusse,
ze stinge zai-an-zai, met puur wat volk dertussen,
want 't is bai-taie dròk voor 't stasion in Horen!
Maar Grietje Biemsterboer die drong al wat nei voren
en vroeg an de sofeur: "gaat deuzen nei Wursoof?"
Die leunde op 'et stuur en zoi terwoil-ie woof:
"Nei, deuze niet, den moet je met loin K.,
dut is de 'Kuizerbus, want dut is loin D.A.;
maar wérom vraag je dat, had je soms mee wullen?"
Maar Grietje zoi verstoord: "och man, leg niet te lullen,
dat is nàgal vanzelf, ik bloif hier toch niet staan!"

Nou kwàn, dut skot was mis, den hier maar weer vandaan,
weer nei een are bus... gerust, dat was loin K.
en die gong nei Wursoof, dat klopte wel, maar ja,
was ze der nou maar in: in d'iene hand een pakje,
in d'aar een grote doos, een spuit en nag een zakje,
zo was ze nàgal breid... Maar Grietje nam een wup,
met ien hand an de stang, ja, toemaar, ien-twei-hùp!
Zo kwam ze binnenboord. "Moin goeie mens, ik zit!"
zoi Grietje wat verbuisd, ze zag den rood, den wit,
maar kwan al gauw wat bai, want wie zat deer op 't kantje?
"Wel grote meugendhoid, deer heije Gerte's Antje!"
Nou dà-àg, hoe is 't met jòù?" Nou, goed zo as je ziene,
ik hew wel af-en-toe wat loufte in de biene,
maar dat komt meist van 't weer, 't is wèrmig alle dage,
den loupt 'et wel wat zweer." "Maar Antje, 'k wou je vrage:
met Gerrit alles goed en Geertje met der pulle?
moin dunkt,dat koind zel welders ruste wulle,
ze het van dat gesjouw gien bien meer onder 't loif,
want hoeveul hèt ze der... ik mien van voif?"
"Welnei, oos Geertje het al zeuven van die hummels,
nou ja, die ouste drie benne al grote lummels,
maar drok is 't wel 'oor... Geertje het de flens."
Maar Antje, koind-nag-toe, wat zeg je nou, moin mens,
weer moet die ziel met al dat kroost bedare?"
"Twei benne der bai main en ok nag twei bai are,
ik zeg in zo'n geval maar zo: komt toid, komt reid;
wai werke oos temesten niet meer uit de neid,
nei... dat hèt 'weest. Maar 't moet je toch begrote,
de kloinste wurme laie altoid erger as de grote."

"Bèn ik der meist?" "Koik, hier weunt Dorus Bakker."
"Die met dat stoive bien? Dat is al vroeg een stakker"
"We benne nou zowat bai de Dragonder,
maar weer is nou m'n tas?" "Déér loit-ie, onder
die bank in 't middenpad." "Nou,Antje, toe, jandoppie,
ik ken der niet goed bai, druk jij ers op dat knoppie!"
"Hew ik nou alles wel... m'n doos, m'n zakje en m'n spuit,
en 't kloine pakje nag... ik moet der deimee uit!
"We kome nou al puur wat dichter bai oos doel:
ik zien de wuke van de molen van de Moel."
"Nou Antje, 't beste 'oor, je doene Gert de groete
en zeg 'em maar, dat jollie kome moete!"
"Gendag 'oor Grietje, redt je 't nou allien?
We hewwe nou menkaar temesten weerders zien!"

(namen zijn gefingeerd)
Piet Kistemaker Sr.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk