Kistemaker

Thuis » Lectori Salutem » Nummer 15

Beishuizen-Faust breidt uit

De firma Beishuizen-Faust heeft de hoedenzaak, die voorheen gedreven werd door mej. L. Groot, overgenomen en deze wordt vandaag geopend.
Daarmee is in ieder geval deze zaak voor Andijk behouden gebleven, want de werking van de Vestigingswet is zoo, dat, wanneer zulk een zaak niet gehandhaafd kan blijven, er geen kans meer op is dat een ander dan wel vergunning daarvoor zou kunnen krijgen.
Hoewel de firma Beishuizen-Faust evengoed door gaat met den verkoop van wol en de daarvan samen te stellen goederen, zoo werd toch door schaarschte van deze grondstoffen de mogelijkheid geopend om de zoo verwante branche als het dameshoedenvak er aan te verbinden.
We hebben eens even een kijkje genomen en bewonderen den smaak van degene, die de zaak een ander aanzien heeft gegeven. Er zijn zeer veel dameshoeden in de meest gevarieerde modellen. Maar dat is het eenige niet. Ook in de fournituren is de zaak ruim gesorteerd, zoodat alle hoeden ook nog op zeer onderscheiden wijze kunnen worden opgemaakt. Zoo raakt men haast in de keus verbijsterd. Een eersteklas hoede-modiste zorgt voor het bijwerken der modellen en passende versiering.
Door de hoeden is de wolbranche niet aan kant geraakt.
Integendeel, deze tak van het bedrijf gaat gewoon door.
Uiteraard oordeelt een man niet over de technische kant van de hoedenzaak.Dat kunt u beter, lezeres!
Gaat u maar eens kijken. Onze beste wenschen voor het welslagen van deze onderneming.

1940 K. Norel

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk