Kistemaker

Thuis » Lectori Salutem » Nummer 23

Brand in "LUTJEHOF"

In het boek "Samen nei de brand" komen we het verhaal van de brand bij Piet Kistemaker tegen, waarbij ternauwernood het Kistemaker-archief, zijn levenswerk, door de brandweer gered werd.
Hulde aan Wim Gutter en zijn mannen!

Vlak naast de kazerne was er brand bij de fam. Kistemaker. Het brandrapport vermeldde later, een gereden afstand van 50 meter. De heer Kisternaker had de avond er voor wat tuinafval verbrand, maar had vergeten of er zich na afloop nog kleine haantjes in bevonden. Zodoende hadden enige overlevenden kans gezien om weer groot te worden en hadden zich vergrepen aan het houten schuurtje. En daar stond tot verbijstering van de fam. Kistemaker 's morgens om 5 uur, de schuur in vuur en vlam. Van het één komt vaak het ander, want het woonhuis stond vlakbij het vurige object. Maar toen kwam tot grote opluchting van de heer Kistemaker de brandweer. Tot zéér grote opluchting, mogen we wel zeggen, want laat nu in het meest bedreigde gedeelte van het huis, zich Kistemakers archief bevinden.
Jaren en jaren werk lag daar opgeslagen in familieregisters, en stambomen. Vandaar Kistemaker's opluchting toen de rooie haan z'n schuurtje uitgespoten werd.
Omdat er nogal driftig gespoten was en ook de telefooncentrale vlakbij stond, waren we bang dat daar water naar binnen gekomen was. Daarom werd er over de alarm centrale direct verzocht of er iemand van de P.T.T. kon komen om dit te controleren. We wilden het niet op onze verantwoording nemen dat half Andijk zonder telefoon zou komen te zitten. Tot grote geruststelling van Kistemaker en de brandweer bleek daar niets aan de hand te zijn, en kon iedereen waterdicht telefoneren.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk