Kistemaker

Thuis » Lectori Salutem » Nummer 25

Ter gelegenheid van de 65 jarige huwelijk van Piet Kistemaker en Aafje Faust in 1993.

Het Bruidspaar Kistemaker-Faust

Toespraak in de recreatiezaal door Jan Kistemaker.

Geachte aanwezigen, dames en heren,

Het is voor mij een eer en genoegen u op deze dag met enkele woorden te mogen bedanken voor uw belangstelling bij het 65jarig huwelijk van het bruidspaar Kistemaker-Faust.
Waarom ik, wellicht om dat ik de stamhouder ben, zoals u op de door mijn vader uitgezochte en getekende stamboom kunt zien.
Onze kleinzoon is dus Jan van Piet van Jan van Piet van Jan van Piet. Het heeft u misschien verbaasd dat boven onze ouders alleen twee zoons vermeld staan. Dat blijkt in de genealogie gewoonte te zijn omdat de vrouwen voor andere stambomen zorgen. Maar de vier dochters zijn er wel degelijk, ook vandaag, zelfs uit Amerika.
De vele kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben we deze dag maar thuisgelaten, niet uit onverschilligheid, want ze zijn hen allemaal even lief, maar het leek beter geen uitgebreid feest te vieren.

Dat zoveel Liorne-bewoners hier met ons samen zijn geeft een extra glans aan deze dag.
Wij zijn allemaal geboren in Andijk, dus het verheugt ons in het bijzonder dat ook Burgemeester en mevrouw Veldhuizen en dominee Verschoof uit Andijk op deze dag aanwezig zijn.
Burgemeester Veldhuizen is uiteraard niet in functie, omdat het bruidspaar nu officieel in Hoorn woont. Wij willen dan ook Burgemeester Janssens van Hoorn hartelijk dankzeggen voor de bereidwilligheid voor deze nieuw-ingezetenen.
Toen er in Huize 'Sorghvliet' in Andijk nog geen plaats voor hen open was, werden ze gastvrij in uw gemeente, in het Liornehuis, opgenomen.
Wij zijn het bestuur en de directie daarvoor zeer erkentelijk.
De verzorging is al snel voor een groot deel uitgegroeid tot verpleging en wij hebben grote bewondering voor de inzet van het personeel. Zij brengen in het Liornehuis het begrip naastenliefde dagelijks in praktijk.
Wij kinderen komen vrij veel op bezoek, maar we proberen steeds u daarbij niet voor de voeten te lopen.

De dank van de familie Kistemaker is moeilijk in geld uit te drukken, maar met een bescheiden bijdrage aan de personeelspot willen wij op deze feestelijke dag, waarvoor van uw kant ook weer extra inspanning voor nodig was, toch onze dank voor uw werk benadrukken, onder het motto: "doe er zelf maar iets leuks mee". Gezien de Lioperso verslagen in het Liornejournaal zal dat wel lukken.
Dames en heren, ik heb van moeder de opdracht gekregen om toch vooral niemand van de medewerkenden te vergeten. Daarom heb ik geen namen genoemd. Mocht er toch iemand zich in dit dankwoordje niet zijn tegengekomen, laat die dan zeker weten dat wij echt iedereen hierin willen betrekken.
Nogmaals dank voor uw aandacht en belangstelling.
De familie Kistemaker hoopt nog vele jaren van uw diensten gebruik te maken.
Wij wensen u daarbij sterkte, ook bij uw strijd voor een nieuw Liornehuis. U verdient het!!

Jan Kistemaker.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk