Kistemaker

Thuis » Lectori Salutem » Nummer 27

Uit een krant van 7 december 1964.

Jan Kistemaker (Andijk) had een beste Sinterklaas

Zijn slagzin werd met een scooter beloond

ANDIJK – Met de slagzin "Uw vlammetje is hun levensvuur" heeft de 32-jarige Jan Kistemaker zaterdag een prachtige scooter gewonnen in de slagzin- en rijmwedstrijd, die door de Stichting Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten in het kader van haar lucifersactie wordt georganiseerd. Deze stichting beijvert zich steun te verlenen voor de realisering van een aantal concrete projecten op het terrein van de zorg voor geestelijk en lichamelijk gebrekkigen, waarvan er in ons land ruim 400.000 zijn. Jan Kistemaker heeft in het in ontvangst nemen van de prijzen al enige routine, want het was zaterdag voor de derde keer, dat hij een hoofdprijs, waarbij een t.v.-toestel, uit slagzinnen-acties door bedrijven georganiseerd, veroverde.

Al driemaal in de prijzen

De scooter werd op deze St. Nicolaasdag uitgereikt door - hoe kan het ook anders - Sint zelf. Hij was omringd door een aantal zwarte Pieten, door de verslaggevers van Radio Veronica en auto's met reclame voor een bepaalde sigaret. De organisatie tijdens de uitzending liet wel wat te wensen over. Terwijl over Radio Veronica om elf uur "luisterend Nederland" werd bekendgemaakt, dat Sint op dit ogenblik in Andijk ten aanschouwe van honderden mensen Jan Kistemaker de scooter overhandigde, was de Middenweg, de plaats van opvoering, nog geheel verlaten.

Een half uur daarna kwam Sint - met bril op - en voorafgegaan door Wiering's trompetterkorps uit Amsterdam bij de fam. Kistemaker aan. De scooter werd op het bordes van het gemeentehuis gesleept, een zekere Joost de draaier sprak de menigte toe en ook de Sint, maar diens woorden waren blijkbaar alleen bestemd voor de microfoon van Veronica. In elk geval: Jan Kistemaker van harte gefeliciteerd met de scooter. Of hij er op zal rijden? De heer Kistemaker rijdt in een auto en rijden op een scooter – hoe mooi ook – is een stap terug.

Is een slagzin-maken moeilijk? Voor Jan Kistemaker bepaald niet. Ik ging achter de schrijfmachine zitten en ik had het meteen. "Uw vlammetje is hun levensvuur". De jury bestaande uit Godfried Bomans, Simon Carmiggelt, Hans Ferré en Henri Knap gaf er de eerste prijs voor.

Jan Kistemaker (Andijk) had een beste Sinterklaas.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk