Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 1

MASEREEUWERS

"Vrienden van de waarheid"

Er was tot heden over de Masereeuwer sekte weinig bekend. De voornaamste bron was het boekje van Ds. J. Kok: "De profeet van Opperdoes". Deze Groninger dominee is in Augustus 1911 een dag in Andijk geweest en heeft daar enkele mensen gesproken o.a. met de voormalige leider van de sekte, Abraham Vriend van Grootebroek. De gegevens die Ds. Kok verzameld had, zijn eerst uitgegeven als feuilleton in "De Wachter" en daarna in boekvorm bij J.H. Kok te Kampen in 1919.

Nu schreef Ds. Kok vanuit een strikt eenzijdig, gereformeerd standpunt. Hij ontving dan ook de nodige kritiek van mej. Nellie Masereeuw, achterkleindochter van de "profeet", in de "vrije WestFries" van 10 en 17 januari 1912. Zij verwijt hem afgegaan te zijn op "koffiepraatjes", die in Andijk over Jan Masereeuw en het "gezelskip" verteld werden. Een deel van de gegevens van Ds. Kok kwamen uit het geschrift van Ds. A.W.van Campen, Ned. Hervormd predikant te Opperdoes, later te Andijk, die lang niet allemaal historisch juist waren... De hervormde, zowel als de gereformeerde dominee's hebben de concurrentie van de Masereeuwers aan den lijve gevoeld. Hun berichtgeving is dan ook niet altijd even eerlijk. Daarom willen wij trachten in dit boekje een meer eerlijke beschouwing over de Masereeuwers te geven. Het beeld kon verduidelijkt worden, omdat we inzage kregen van een hele verzameling brieven van - en aan Jan Masereeuw, nu eigendom van de heer Abraham Groot te Bovenkarspel. Daardoor kon het persoonlijk leven van de "profeet" duidelijker uitkomen dan in de beknopte weergave van Ds. Kok.

Aan U het oordeel, of we daarin geslaagd zijn?

 

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk