Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 3

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (3)

Jan Masereeuw trouwde op 1 mei 1802. Hij was toen 23 jaar. Zijn bruid, Maartje Heinstman, kwam uit de Zijpe, zij was 20 jaar. Hoe ze elkaar gevonden hebben, is ons niet bekend, mogelijk heeft Jan in de Zijpe gewerkt... Zelf schrijft hij, dat hij, gelijk Amos de profeet, van de vroegen morgen tot den laten avond gewerkt heeft "Op den korenakker en achter het vee". Jan Masereeuw werd landbouwer, waarschijnlijk met gemengd bedrijf.

Er kwamen al spoedig kinderen, die voorspoedig opgroeiden, eerst jongens en toen een meisje. Een volgend zoontje overleed reeds na anderhalf jaar, maar een volgend broertje en zusje bleven langer in leven. Jan had dus een vrij groot gezin: zes kinderen, waarvan de oudste drie al best een handje mee konen helpen. Dat kwam goed te pas, want Jan had grote plannen! Het "veldhuis" te Oostwoud kwam te koop! Het werd bij de executie verkocht, want de eigenaar, Volkert Hoogendijk, zat met zware achterstallige lasten! Die moest de koper er bij nemen, maar dan nòg... Een groot boerenhuis met een-en-twintig morgen land! Jan Masereeuw kocht het voor een spotprijs: ƒ 3200,- contant. Honderdtachtig gulden per morgen en het grote huis op de koop toe! Dat was niet te laten! Nu was dat huis wel niet van het allerbeste, het lag diep in een poldertje en was praktisch alleen over water te bereiken...

Wat zocht Jan Masereeuw daar in de eenzaamheid? Wou hij Opperdoes uit, omdat men hem van collaboratie verdacht? Hij was immers Maire voor de Franse bezetters geweest; hij had niet als burgemeester verder mogen gaan... Of was het alleen, omdat het gezin telkens groeide? De oudste twee jongen kwam al aardig in de hand: ze waren nu elf en dertien jaar en konden al best een handje helpen op die grote boerderij. In mei 1816 is hij met vrouw en vijf kinderen van Opperdoes naar het veldhuis verhuisd. De zesde was op komst en is kort daarna op het veldhuis geboren. Jan moest daarna nog vijf keer heel naar Zwaag om een kind aan te geven, want omdat zijn land naar de kant van Zwaagdijk lag, ressorteerde het veldhuis onder Zwaag!
Alleen het laatste kind van die vijf bleef leven, een dochtertje, Trijntje, vermoedelijk vernoemd naar zijn stiefmoeder Trijntje Roggeveen? Dat was in 1821.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk