Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 11

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (11)
Wie volgden hem?

In het begin maar weinigen. Volgens overlevering was Jan Masereeuw geen vlot spreker in het openbaar. Alleen in de huiselijke kring kon hij voorbidden en zijn breedsprakige uitleg geven over teksten, die niet voor iedereen duidelijk waren. Hij moet enig overwicht gehad hebben op zijn naaste omgeving. Een patriarch was hij toen nog niet, hij was een veertiger toen hij zijn "visioen" kreeg. Het eerste begin zal dus in eigen kring en familie gevormd zijn. Daar werden zijn geschriften gelezen en besproken, maar de aanhang bleef nog klein. De buitenstaanders spotten ermee... Hij voelde dat zelf:

".. daarom acht mij de groote menigte als een zinnelooze en met Noé en Mozes verdwaalde en verdoolde in deze woestijn. Alzoo dat zij evenals (Lucas 17 vers 20 tot 32) alle voorgaande verharde geslachten zichzelf veel te hoog, te wijs en aanzienlijk achten om naar mij, allergeringste dienstknecht Gods, en expresse bedienaar van al Zijn dienaren om te zien, of eerst te hooren, welke de meening van mijn woorden zijn. En behalve het weinigje getuigen welke de Heere met en benevens mij verwekt... " enz.

De kring bleef klein, er werd weinig propaganda naar buiten gemaakt. Wie zich bij hen wou aansluiten, kwam uit eigener beweging en werd pas na grondig onderzoek toegelaten. In elk geval apart werd "Vader Jan" om raad gevraagd... Hoe kwamen de mensen daartoe?

Er waren veel zoekenden in die dagen. De Staatskerk van Willem I, het modernisme van Hofstede de Groot c.s. waren de voornaamste punten, waardoor velen zich van de Nederlands Hervormde kerk afkeerden. Nu was er te Opperdoes weinig keus. Er woonden plm. 500 mensen en die waren nagenoeg allen Hervormd. Enkele doopsgezinden kerkten te Twisk. De Masereeuwer groep breidde zich dus maar langzaam uit. Ze kwamen bijeen in een particulier huis. Een eigen gebouw(tje) hebben ze daar nooit gehad. Slechts enkele gezinnen waren "Masereeër". Swier, Bart, Wijdenes en Trompetter waren in hun kring bekende namen. Van één trouwe volgeling is ons iets meer bekend. Dat was SIJMEN SWIER.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk