Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 12

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (12)

Even een stapje terug in de historie: Nederland was in 1813 "onafhankelijk" geworden, dwz. de grote mogendheden, voornamelijk Engeland, hadden het tot "koninkrijk" bevorderd, als een soort bufferstaat tegen Frankrijk, want de schrik voor Napoleon zat er nog steeds in... De Prins van Oranje, die te Londen verbleef, werd nu koning Willem I over Holland en "België" samen. Twee landen met heel verschillende bevolking: het Noorden Protestant, het Zuiden Katholiek.

Hij werd, zoals te doen gebruikelijk, met gejuich binnengehaald. Op straat werd een liedje gezongen:

"O, wat zal Zijn Hoogheid blij zijn,
Als Hij ziet hoe rustig wij zijn,
Op bevel van Leopold, (van Limburg Stirum)
Die op aller tongen rolt.
't Is alom Oranje boven!
Nergens ziet men plunderen roven,
leder zingt in rust en vree:
Toch Oranje, toch Hoezee!"

Maar de Fransen, die in 1813 nog "vlugten aan alle kanten", hadden zich hersteld tot een nieuwe "mogendheid" en stookten het Roomse zuiden op tegen Willem l. In 1830, dus na 15 jaar broeien, sloeg de vlam er uit! Het Belgise volk kwam in opstand. In Augustus 1839 werd de prins van Oranje uit Brussel weggejaagd. Dat kweekte natuurlijk verzet in het oranjegezinde Noorden! Overal werden proclamaties aangeplakt: "Te wapen op de dringende bede van uwen vorst Te wapen voor de zaak van orde en regt!" Zo ook te Opperdoes. Daarom trokken Sijmen Swier, Jan Rustenburg en Joost Bart uit Opperdoes met Arie Leeuw uit Twisk en vele andere schutters naar de Zuidgrens, om die opstandige Belgen eens mores te leren!
Dat was begin Oktober 1830.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk