Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 20

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (20)
Masereeuwers te Enkhuizen

Ook te Enkhuizen had zich een kleine groep Masereeuwers gevormd.
In de nazomer van 1830 waren Pieter Vriend en Jan Kalmijn, alias "Piet Veen" naar Enkhuizen geweest, o.m. naar Catharina Willems, alias "fijne Kaatje". Zij was de vrouw van Goert van den Boom en behoorde tot een groep die naar afscheiding neigde. Het was nog in de tijd van de "gezelschappen", een gereformeerde kerk was er in Enkhuizen nog niet. Maar fijne Kaatje liet zich niet overtuigen, in geen geval wou zij zich bij de Masereeuwers voegen! Ze schreef een lange brief aan Jan Masereeuw en verweet hem daarbij dat hij "ELIAM" niet was. Dat sloeg op het verhaal van Elia's hemelvaart in 2 Koningen 2.
Op 30 September 1830 schreef Jan Masereeuw in een brief aan een vriend, in zijn bekende overladen stijl:

"... evenwel hoe nederig en biddend ik haar tegen hare onvoorzichtige uitbraakselen en onbezonnen blinde lasteringen vermaand heb, zoo heeft zij boven al dat mondelijke nog een schriftelijke verklaring tot bevestiging en verzegeling van dat alles, als een afgronds meesterstuk, daar bij- en toegevoegd. Welke ook in kennelijke en klaarblijkelijke vijandschap uitblinkt en boven alle andere uitmunt, tot bestrijding van het waarachtige getuigenisse Gods. Zoodat zij, omdat zij het van haar aanhang gehoord, of zelf versierd heeft, dat ik mij voor den persoon van Elia uitgaf..." enz.enz.
("De ware onderlinge bijeenkomst", blz. 114.)

Kaatje Willems liet zich niet overtuigen. Op 30 April 1831 schreef zij nog eens aan Jan Masereeuw over "Eliam"...
In 1840 institueerde dominee Pier Schaap van Urk de gereformeerde kerk van Enkhuizen. Coert van den Boom werd daar ouderling.
Er bleef een kleine groep Masereeuwers. Hun leider was Willem Groot. Hij was in 1813 te Andijk geboren als zoon van Nanne Groot en Lijsbeth Kort. Simon Zwier, Pieter Vriend en Jan Kalmijn waren zijn zwager, de eerste twee volbloed Masereeuwer, maar Jan Kalmijn neigde soms meer naar de afgescheidenen... Willem Groot was in 1833 getrouwd met Lijsbeth Koolhaas en enkele jaren tuinbouwer te Andijk geweest. Na het overlijden van zijn schoonvader in 1837 vertrok hij naar Enkhuizen. Daar leidde hij de groep Masereeuwers, samen met Cornelis van der Kamp. In 1851 stierf zijn vrouw, na veel gesukkel met zwakke kinderen. Een jaar later trouwde hij met Geertje Bakker, die uit de Beemster bij hem als huishoudster gekomen was.
Hij overleed in 1879, pas 65 jaar oud.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk