Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 21

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (21)

Eén van de roerigste elementen onder de Masereeuwers was wel CAROLINA!
Zij heette voluit Carolina Josephina Verfaille en was in 1924 te Doornik (Tournay) geboren. Ze was dus een Belgische, van Hollandse afkomst. Haar grootvader was deurwaarder te Enkhuizen geweest en noemde zich Pieter Belkmeer Verfaille, omdat zijn moeder Belkmeer heette. Carolina's vader was militair. Hij had het gebracht tot sergeantmajoor bij het corps infanterie van de Noordhollandse jagers. Hij was getrouwd met Sophia Hutinet, verhollandst tot "van Hutten".
Als militair werd hij nogal vaak overgeplaatst en zo kwam het dat Carolina te Doornik geboren werd. Haar geboorteacte is dan ook in het Frans gesteld.
Op late leeftijd heeft zij verteld, dat zij met haar moeder te Antwerpen in een kerk geweest was, waar veel dode mensen lagen... Dat kan geweest zijn in 1830, bij de Belgische opstand.
Twee jaar later overleed haar vader te 's Hertogenbosch, op 17 Juni 1832. Hij was toen nog maar 34 jaar oud...
In 1836, toen zij 12 jaar was, ging Carolina naar Amsterdam, waar haar oom Jan Stam woonde. Later, in 1849 vinden wij haar terug in Enkhuizen, waar zij diende, waarschijnlijk bij familie, die "afgescheiden" was.
(Grootvader Pieter was Mennist, dwz. doopsgezind.)

Op 8 Januari 1849 heeft Carolina zich "afgeschyden van de afgeschydenen", zeer tot leedwezen van oom Jan Stam en tante... Maar Carolina's besluit was onherroepelijk: zij sloot zich aan bij de Masereeuwers, waar zij met vreugde ontvangen werd. Jan Masereeuw noemde haar in zijn brieven: "hartsgeliefde vriendin in Jezus Christus" ...
Toen volgde een liefdesaffaire: Carolina was nu 25 jaar en allicht een vlotte verschijning. Daar werd Pieter Sijmonsz.Gorter uit Lutjebroek verliefd op! Zeer tot ergernis van de Masereeuwers, die alles deden om dit ongedaan te krijgen. Pieter Sijmensz. Gorter had zeer voorbarig hun huwelijk reeds aangekondigd! Dat moest voorkomen worden, want het was een zeer ongelijk paar. Pieter Gorter was ruim 20 jaar ouder dan Carolina en ... hij vloekte nogal stevig!
De beide leiders van de groep, Willem Groot en Cornelis van der Kamp, deden er alles aan om dit huwelijk te voorkomen. Pieter Gorter en Carolina werden bij Cornelis van der Kamp in zijn huis op de Wierdijk ontboden en ... het lukte! Onder "een vloed van tranen" wilden beiden "in de schuld vallen" en het gevaar was voorlopig geweken...
Natuurlijk werd ook in deze zaak aan "vader JAN" om raad gevraagd. Pieter Gorter had aan Jan Masereeuw een heel vrome brief geschreven, helemaal in de stijl van de Masereeuwers, vol bijbelteksten. Maar Jan Masereeuw had mensenkennis genoeg om hem te doorzien. Hij schreef:

"... dat ik uw woorden, onder hoe een schoonen schijn ook voorgedragen, niet voor welmenende waarhijd kan aannemen en wensche u ook voor eerst niet persoonlijk te ontmoeten...... waarbij ik u ook van de gemeenschap afsnijde.... dat ik mij over uw tegenwoordigheid in ons midden schame..." enz. enz.

Harde woorden! Maar wie het bij vader JAN verkorven had, kwam zo goed als nooit weer in zijn gunst! Carolina moest de stad uit. Willem Groot bracht haar naar Andijk, waar ze kon dienen bij Nanne Groot, wiens vrouw Neeltje Sluys zwaar ziek lag. Carolina kon dan "aan het boerenleven wennen". Ze was nu "uitgeleid uit de Synagoge des satans". (de gereformeerde kerk). Ze was nu volbloed Masereeuwse.
Nu ze toch op Andijk was, kon ze voor Jan Masereeuw wel even een brief bezorgen bij de afgescheiden dominee Bijzitter...

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk