Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 28

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (28)
Belangstelling van buiten

Voor zover wij weten, zijn er, behalve te Opperdoes, Andijk en Enkhuizen geen groepen Masereeuwers geweest. Wel woonden er verspreid enkele belangstellenden. Er werd door de Masereeuwers geen "zending" bedreven, maar toevallige passanten brachten de gedachten van Jan Masereeuw soms verder uit. Zo kwam de uitgever J.A. Rautenberg van Meppel in 1833 in "het land van Vollenhove", waar men druk bezig was "de ware onderlinge bijeenkomst" over te schrijven. Ze hadden een copie daarvan gekregen van "broeder Hessel (Post ?) van Urk", die inmiddels overleden was. Rautenberg was direct geïnteresseerd en omdat hij de naam van de schrijver niet wist, wou hij het laten drukken en op eigen naam uitgeven. Maar toevallig kwam Pieter Sluis van Andijk te Meppel, (waarschijnlijk op reis voor de zaadhandel), die Jan Masereeuw persoonlijk kende. Daarom schreef Rautenberg op 23 Juni 1833 een brief naar Opperdoes en vroeg of hij het werk op naam van Jar Masereeuw mocht laten drukken? Hij drong op spoed aan, want er waren reeds 110 exemplaren besteld, voor er iets gedrukt was... Pieter Sluis nam die brief mee en Jan Masereeuw antwoordde reeds op 26 Juni, maar deze brief raakte spoorloos. Pas op 19 September kwam die te Opperdoes terug als "onbestelbaar". Op 29 Augustus schreven Jan Masereeuw en Pieter Sluis naar Meppel, zonder dat zij van elkaar wisten. Er werden voor Opperdoes en Andijk samen 20 ex. besteld. Dit is het enige werk van Jan Masereeuw dat toen in druk verscheen. Pas in 1941 werd het herdrukt.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk