Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 29

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (29)

Jan Masereeuw sloot zichzelf niet op, zoals soms gedacht werd.
Hij bleef goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde, vooral op kerkelijk  gebied. Hij was bekend met de verschillende stromingen en dat waren er rond 1830 heel wat! Zo voerde hij correspondentie met Jan Willem Vijgeboom te Axel in Zeeuwsvlaanderen. Die preekte als "oefenaar" door het hele land voor gezelschappen of "conventikels" en had daardoor al flink wat boeten opgelopen...

Ook copieerde Jan Masereeuw het verslag van de schorsing van dominee Scholte.Hendrik Pieter Scholte was met Hendrik de Cock leider van de afscheiding van 1 November 1834. Hendrik de Cock was een eenvoudige boerendominee, maar Scholte was een welbespraakte Amsterdammer, die geen blad voor de mond nam. Om zijn bespraaktheid werd hij "het wonder van Doeveren" genoemd. Hij was daar predikant en kwam er in conflict met de Hervormde dominee Theodorus van Spall, de vroegere predikant van Andijk. Toen de afgescheidenen daar in Brabant zwaar vervolgd werden, liet Scholte zijn gemeente zingen: "Houdt Christus Zijne kerk in stand, zo mag de hel vrij woeden". (het Lutherlied).

Scholte werd als predikant eerst geschorst, daarna afgezet. Hij emigreerde later maar Amerika.
Jan Masereeuw copieerde ook een brief van Dirk Valk, schout van Waddinxveen aan dominee Dirk Molenaar te den Haag. Dirk Valk was met Stoffel Mulder en Maria Leer leider van de "Zwijndregtse Nieuwlichters", een secte die vrijwel met de Masereeuwers overeenkwam.
Ook voerde JAN correspondentie met H.J. Wouda te Harlingen over de toestand van de afgescheidenen. Idem zo met Johannes Hart te Alkmaar. Aan Brummelkamp en van Velzen, voormannen van de afscheiding, zond hij drie van zijn eigen geschriften, "door middel van onze vriend Bomhof, maaier te Heerde.Of ze met zijn ideeën sympatiseerden, staat nog te bezien...

De Masereeuwer secte bleef tot West-Friesland beperkt. Het aantal aanhangers is ten hoogste 120 geweest.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk