Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 33

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (33)

Juist nadat dit manuscript klaar was, kregen we uit het archief van de gereformeerde kerk van Andijk inzage van enkele brieven, door de Mazereeuwer groep gericht aan het hervormde kerkbestuur en aan de burgemeester van Andijk.
De eerste brief luidt aldus:

De ondergeteekende geven met verschuldigden eerbied schriftelijk te kennen, hetgeen zij jaaren door daden toonde, namentlijk dat zij van uwe kerk gemeenschap afscheiden en terug keerden tot de leer onzer vaderen, geboud op het fondament der apostelen en propheten, vastgesteld op de achtbare vergadering, gehouden tot dordrecht in den jare 1618 en 1619, uyttedrukt in de belijdenis formelieren catechismus enz. waar van gij lieden afgeweken zijt. ondergetekenden menen, daar daden spreeken, geen bewijzen behoeven aan te voeren en verzoeken met dezen ontslagen te zijn van alle lasten die uit uwe gemeente geheven worden, het zij tot onderhoud van verarmde leden als andersins, en beloven met deze voor haar eijgen armen te zullen zorgen.... hier mede vereenigen zig ook dietene door handtekening, die door den doop aan een drie eenis god in uwe gemeente zijn opgedragen, maar niet tot leden zijn aangenomen.

Jan Sluys
Jan Schuurman
Jacob Ellerbroek
Klaas Groot
S. Groot
Jb de Haas
Pieter Bakker
S.J. Groot
P.N. Groot
P. Cz. Groot
A. Koen
S. Kort
N. Groot Pmz.
P. Kort
Jacob Kallemein
Pieter Groot de Jonge
Jan Sluys
Klaas Vriend
Jan Hasselman
Maarten N. Groot
Pr Sluis
Dirk Groot
Nanne Groot
Cornelis Sluys
M.C. Mantel
Jantje Groot
Bregje de Jong
Dieuwertje Brouwer
Maartje Mantel
Trijntje Tensen
Elsje Bakker
Geertje Groot
Aaltje Molen
Lijsbeth Mantel
Bregtje Minnes
Trijntje Groot
Aafje Mantel
Aafje Groot
Dieuwtje Sluis
M. Winder
Lijsebet Kort
P. Vriend
Pietertje Groot
Mientje Groot
T. Groen
W. Tensen
Antje ten Oever

Gedaan te Andijk den 26 Novemb. 1854.

De handtekeningen zijn wat willekeurig geplaatst, (Pieter Vriend en Willem Tensen zijn in de vrouwenkolom opgenomen), de echtparen staan niet bijelkaar op dezelfde regel. We tellen 26 mannen en 21 vrouwen, dus 47 volwassenen., Samen met de kinderen vormden de Mazereeuwers een vrij grote groep...

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk