Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 34

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (34)

De volgende brief luidt:

Regelement
voor de armversorgers van de afgeschijden gemeente onder de leiding van Jan Masereeuw te Andijk.

Artikel 1.
het bestuur is zaamgesteld uit Drie armversorgers, voor een bepaalde tijd beroepen.

Art. 2.
De verkiezing geschied door de gemeente waarvan zij een deel uijtmaken.

Art. 3.
Zij verstaan zig in al hun verrigtinge met eenige van de gemeente waaraan zij ook verantwoording verschuldigt zijn.

Art. 4.
hunne werksaam hedens bepalen zich tot de versorging der armen hunner gemeente.

Art. 5.
wekelijks vergadere zij om in de behoefte der armen te voorzien: en is ieder der verarmde verpligt zig daar aan te melden.

Art. 6.
De onderstand bestaat hoofdzakelijk in bedeling.

Art. 7.
De bedeeling bestaat in geld, genees- en verloskundige hulp en voor zoo ver zulks Nodig mogt zijn: in voedsel, kleeding brandstoffe en begraveniskosten.

Art. 8.
Alleen die, die door rechtzinnige belijdenis en onergelijke wandel wandelen, zal kunnen aanspraak maken op bedeeling.

Art. 9.
Die door ouderdom of lichaamsgebrek verarmt zijn of door werklooshijt, worden bedeeld.

Art. 10.
De bedeeling geschied voort durende of tijdelijk Na Behoefte. De gelde worden uyt de gemeente gecollecteerd.

Aldus getekend door ons armversorgers der afgeschijden Gemeente van Andijk.
Gedaan te Andijk
den 16 April
1855
Jan Schuurman
Jan Sluys
Jan Groot.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk