Kistemaker

Thuis » Historie » Met sprongen door de Andijker Historie » Hoofdstuk 2 » 14-15

2. Kerstening.. 690 na Chr.

IK luister naar de radio....

Uit een kerk, „ergens in Engeland”, wordt een dienst uitgezonden.... Het is aangenaam luisteren.... de Anglicaansche liturgie is mooi.... er gaat wijding van uit.... de „lessons”.... de „prayers”.... de „hymns, ancient and modern”.... het is alles plechtig en mooi om naar te luisteren. Een priester zegt het Credo: „I believe in God” en de gemeente zegt het hem na: „I believe in God”.... Even ontroert mij een gedachte: Twaalf eeuwen geleden is dat hier zo geweest: Hier, in Wervershoof, zong een Engelse priester de hymnen, bad de gebeden, zei het Credo voor: „Ek gelobe in Got” en een kleine schare gelovigen zei het hem na: „Ek gelobe in Got”.... Het is een ontroerende gedachte en opeens zie ik het voor me: een klein houten kerkje.... misschien alleen maar een schuur.... een klein altaar.... een priester in witte kledij.... een kleine groep aandachtige hoorders.... niet vele rijken, niet vele adelen.... ruige mannen in bruine kleren, met ruwe koppen.... jagers en vissers meest.... vrouwen met hooflddoeken.... enkele kinderen.... die tezamen datzelfde belijden: „Ek gelobe in Got!....”

Een kleine groep aandachtige hoorders

690 na Christus: een priesterhuis gewijd te Wervershoof.... Is het waar, is het werkelijk zo gebeurd....? Is het slechts een legende....? Het doet er niet toe, het feit verandert niet: hier neemt een volk een nieuw geloof aan! Een kleine vonk van het nieuwe licht begint hier te gloren.... ook hier.... in deze kleine samenleving.

Op de achtergrond van dit simpel gebeuren woedt een geweldige strijd: twee machtige rijken bekampen elkaar op leven en dood! Friezen vechten zich vrij van de opdringende Franken.Koningen voeren deze strijd, Pepijn van Herstal voor de Franken en Radboud voor de Friezen.

„Want Puppijn van Herstelle geboren,
Diet sweert van Vrankerik droeg,
Hi had oorloghe genoeg
Ieghen Robode, Gots viant....”

zegt een oude Rijmkronijk.

Dit is geen strijd van vandaag of gister.... reeds jarenlang staan Franken en Friezen bloedig tegenover elkaar.... Met wisselend succes voeren de koningen hun heerscharen ten krijg.... Nu eens wint de Fries, dan weer de Frank! Reeds zestig jaar terug heeft Dagobert, koning der Franken, Utrecht veroverd en de priesters hebben daar een kapel gesticht ter eere Godes ende Sinte Martinus.... Maar de stoute Friezen hebben de stad herwonnen en de kapel grondig verwoest. Geen teken des kruises in het vrije Friesland.... Maar opnieuw zijn de Franken in menigte komen opzetten.... weer hebben ze Utrecht genomen en de kruisbanier geplant....

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk