Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1978 » pagina 3-4

Verenigingsnieuws

Het hoofdpunt van de agenda van de ledenvergadering van 15 maart 1978 was het bespreken van de plannen van aktie voor inrichting als museum van het oude gemaal onder het motto: “Oud-Andijk onder de pannen”.
Met instemming van de ledenvergadering zullen de volgende akties gevoerd worden.
a.  Een enveloppen-aktie huis-aan-huis, waarbij een aantrekkelijke folder wordt aangeboden waarin de bedoelingen van de aktie worden verduidelijkt met teksten en illustraties.
b.  Een persoonlijke benadering van personen, instellingen en bedrijven voor renteloze leningen en/of schenkingen van inventaris. Op het geschonken voorwerp wordt dan de naam van de schenker duidelijk vermeld.
c.  Van het schilderij “Gezicht op de polder” van de Andijker schilder Dekker wordt een vijfkleurendruk gemaakt die gekocht kan worden door een ieder die hiervoor interesse heeft maar vooral is bedoeld voor oud-Andijkers waar ook ter wereld.
d.  Bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk zal subsidie worden aangevraagd voor een dia-projector met klankbeeld, en bij het Anjerfonds zal een bijdrage worden gevraagd voor vitrines.

Het museum zal worden beheerd door de stichting “Oud-Andijk”. De leden van de stichting zijn benoemd door het gemeentebestuur. Leden zijn: G. Sijm (voorzitter), W.J. Wester (secretaris ), Mw. Groot-Serno (penningmeester), J. Kluin, W. Visser, C. Visser en D. Mantel.

Het bestuur van de vereniging is ingaande 15 maart 1978 samengesteld als volgt: C. Visser (voorzitter), W.J. Wester (secretaris), Mw. Mantel-Schaap (vervangend secretaris), N. Selderbeek (penningmeester) , G. van der Heide (adviseur), J.C. den Hartog, P.C. Smit, G. de Vries, J. Bootsman, D. Langbroek en H. de Greeuw.

Aan het gemeentebestuur zal voor de exploitatiekosten een garantie worden gevraagd, maar dan moet vanuit de veren iging en vanuit de gehele gemeenschap voldoende inzet en interesse worden betoond om een zo gunstig mogelijke exploitatie te realiseren.

Overige activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar waren:
Een excursie naar Ketelhaven en Elburg op 24 september 1977. Een veldexcursie in de polder naar de Bronstijdopgravingen op 15 oktober 1977. Nogmaals de vertoning van de film “Het Grootslag“ op 15 maart 1978. Maar het overgrote deel van de activiteiten was gericht op het bemachtigen van een onderdak. Hierover is vele malen vergaderd, zijn vele contacten gelegd, zowel mondeling als schriftelijk en zijn plannen en berekeningen gemaakt.

Ook financieel ging het de vereniging niet slecht. Volgens de balans per 31 december 1977 bedroeg het vermogen van de vereniging ƒ 3.731,83. Een zinnige raming over het komende verenigingsjaar is niet samen te stellen, maar er is hoop en verwachting dat alles in orde zal komen en dat in de loop van 1978 of aanvang 1979 het museum voor gebruik gereed is.
Hierbij wordt ook gedacht aan faciliteiten voor de watersportvereniging “De Kreupel”.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap