Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1978 » pagina 29-30

Eten in het Hoornse verleden (2/6)

Het zijn een paar zogenaamde schaftlijsten uit de Hoornse weeshuizen. Zij laten zien, wat de Hoornse wezen zo tussen 1780 en 1800 voorgeschoteld dienden te krijgen. Het betreft de schaftlijsten uit het Huiszitten Armen Weeshuis van 1686-'87, van 1700 en van 1744 en die van 1781 uit het Burgerweeshuis.
Het Burgerweeshuis nam alleen kinderen op van ouders die het burger- of poortrecht van de stad bezaten. De rest, wanneer ze niet katholiek waren, kwamen in het Armenweeshuis terecht, als de stad ze tenminste niet op de een of andere manier wist te lozen.
De oudste lijst geeft een niet geheel juist beeld. Het is een overzicht aan het eind van het eerste jaar van bestaan van het Armenweeshuis - dit huis werd in 1685 gesticht - van wat er op de zondagen van dit eerste jaar tijdens de middagmaaltijd verstrekt werd.
Uit de andere drie lijsten blijkt dat de middagmaaltijden op zondag iets beter waren dan die op werkdagen. Maar samen met de tweede lijst, die niet gedateerd is, maar volgens andere gegevens van rond 1700 moet zijn, geeft ze een goed overzicht van het voedsel dat in de beginperiode van het huis aan de arme wezen verstrekt moest worden.

Hieronder dan de beide lijsten.

I. Memorie van de schatting in het huyssittene arme weeshuys.
Register van de sondaghs schaftingh soo als de selve gehouden is het eerste jaer, als het aalmouseniers huys is opgerecht van den 2 junij sijnde pinxter sondagh.

Juni den 2 juni 
den 9
den 16
den 23
75 pont kalfsvlees met 2 mande kervel en beet)1
reijst met korenten
stockvis
reijst met korenten
Julij den 7 julij
den 14
reijst met korenten
32 pont runtvlees met vijf hondert roode wortelen, deselve gekocht om 20 stu(iver) de vijf hondert en 't vlees 2¼ stu. pont
den 28 stockvis
Augus den 4 augusu 
den 11
den 18
den 25
pere sop)2
kalfsvlees met pruymen en rosynen sijnde kermis sondagh
reijs met korenten
kool en wortelen door malkanderen gestampt
september  den 1 sept
den 8 dito
den 15 dito
den 22 dito
den 29 dito
rijs met korenten
pere sop
runtvlees met wortelen
knollen
soute vis met wortelen
octob. den 6 octobr 
den 13 dito
den 19 dito
den 26 dito
raape
speck en wortelen
pere sop
speck en wortelen
november den 2 novembr 
den 9 dito
den 16 dito
den 23 dito
den 30 dito
hooffde harte)3 met rape
bors)4 met rape
bors met rape
runtvlees met wortelen
runthuspot met wortelen
desemb den 7 desemb.
den 14 dito
den 21 dito
den 25 dito
den 28 dito
hals)5 stucken en schoncken met reppe)7  
kolwarmoes en schoncken
reijst met korenten
sijnde kersdagh soete melckse sop
roockknockels)8 met rapen

1 beet -- bieten;
2 sop -- een dikke halfvloeibare massa;
3 hooffde harte -- hoofdvlees en hart;
4 bors -- borstvlees;
5 hals -- halsvlees;
6 schoncken -- schenkelvlees?;
7 reppe -- rapen;
8 roockknockels -- gerookte ham? Het lijkt wat te veel luxe voor de arme wezen.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap