Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1978 » pagina 30-31

Eten in het Hoornse verleden (3/6)

1687

janua den 4 janua.
den 1 janua.
den 11 dito
den 18 dito
den 25 dito
koolwermoes en een stuek vlees
reijsten brij
rape en een stuek vlees toe
reghknockels)9 met wortelen
koolwarmoes)10 en een stuek vlees toe
februari  den 1 februa.
den 8 dito
den 15 dito
soute vis met rape
verkens ripies met koolwarmoes
sijnde vastenavont sondagh hondert en vijff pont 
schapevlees met 20 pruijmen en tien pont rosijnen
den 22 dito koolwarmoes een stuck vlees toe
martius den 1 martius 
den 8 dito
den 15 dito

den 22 dito
den 29 dito
soute vis met pinxternakels)11
gestamte sant wortelen, een stuck vlees toe
sop van tarwe en roggenbroot door maalkanderen
een stuck vlees toe
reijst met corenten
paas sondagh ijder kint 4 eijeren
april den 5 april
den 12
den 19 dito
den 26 dito
gestamte woortelen een stuck vlees toe
gestamte pere een stuck vlees toe
reijst met corenten
sop van tarwe en roggenbroot een stuck vlees toe

Dit den schaftinghe van den 2 junij 1686 tot den 1 Maij 1687.

II. Des sondaeghs.
's Middaeghs in de slaghtijt afvallen, of met knollen, of peen, of wit ijeun (uien) en appelen. Dan eens verschen huspot)12 met peen of soo langh gesouten tot dat de afvallen sijn geconsumeert.
Dan graeu erten met vet en asijn en een stuck kout-vlees met broot toe of werm vlees met rijst gekoockt of knollen, of peen, en een stuck broot toe, maer als het vleeshdagh is geen stuck)13 met boter of kaes, en dat soo langh als het gesouten vlees duert.
(In de marge:) Of om het vlees wat te recken, kan men wel eens een sondagh over slaen en geven dan reijst met korenten.
Dan als het Pasen is paeseijeren met een stuck boter en broot.
Pincxteren kalfs huspot met groente gestooft.
Kermis runt huspot met pruimen en rasijnen.
Kersemis soetemelcks sop.
Noch twee sondagen in de somer speck met peen.
Voorts als de sondagen die noch oversijn een van dese te weten, soutevis, of stock vis, of rijst met korenten.
Savons rijst en brij, een stuck met boter toe.

Des maendaghs.
sMergens tot den ontbijt een stuck met boter of kaes.
sMiddaghs groen of witte erten in vleesnat gekoockt of wel sonder vleesnat dun gekoockt, en stuck kaes en broot toe.
sAvons karenemelk met bouckweijde of terwemeel en een stuck met boter toe.

Des dinsdaeghs.
sMergens den ordinaren ontbijt.
sMiddaeghs Hoornse gort met water gekoockt en vet daer over of anders met bier met siroop daerover, een stuck met kaes toe.
sAvons karenemelck met gepelde gerst, een stuck boter en broot toe.

9 reghknockels -- rugknokkels, onbekend wat dit is;
10 warmoes -- groente;
11 pinxternakels -- witte wortelen;
12 hutspot -- is elk gerecht waarbij de bestanddelen fijngesnipperd en dan door elkaar gemengd worden;
13 stuck -- droge boterham.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap