Kistemaker

Thuis » Jaarboeken Oud Andijk » 1981 » pagina 12

De bewoningsgeschiedenis van "Het Grootslag"

Tijdens de werkzaamheden voor de verkaveling van de polder "Het Grootslag" zijn veel sloten dichtgemaakt, nieuwe uitgegraven en nieuwe wegen aangelegd. Bij de graafwerkzaamheden daartoe zijn veel sporen van vroegere bewoning aan het licht gekomen. Al lang voordien, -in 1924- waren er grafheuvels ontdekt bij Zwaagdijk, daterend uit de Vroege- en Midden-Bronstijd en ook vlakke graven kwamen aan het licht. Er waren daarbij ook sporen van woonplaatsen met ijzerfostaat en aardewerk-fragmenten uit de Late-Bronstijd en Vroege-IJzertijd.(800-500 v. Chr.). Daarna zijn talrijke herinneringen aan vroege bewoners gevonden in het gebied, waaronder ook skeletresten van mensen, die ondanks het feit dat zij ter aarde werden besteld tussen 1700 en 500 jaar v. Chr., nog redelijk goed bewaard waren gebleven.

Er waren ook in de Middeleeuwen mensen, die dit gebied bewoonden. Uit het gevonden aardewerk bleek dat die mensen materiaal importeerden uit zuidelijke streken.
Zo bleek dan ook dat al in de voorhistorie mensen zich in dit landschap vestigden, die er met akkerbouw begonnen op de strandwal- en kreekruggronden. Eigenlijk woonden er al sedert de Jonge Steentijd continu mensen in deze landstreken. De bodemvondsten zijn ook erg belangrijk geweest voor het dateren van de diverse veranderingen in dit landschap waardoor de ontwikkelingen daarvan waren te volgen en te dateren.

Als bijzondere vondsten zijn beschouwen de zogenoemde vuurstenen "sikkels" of plaggensnijders, zoals zij ook wel worden genoemd. Deze voorwerpen zijn nergens in Nederland in zo'n groot aantal gevonden als juist hier in West-Friesland. Er zijn er wel hier en daar elders bekend uit Nederland en het aangrenzende Noord-Duitsland en Denemarken, maar nergens, zijn ze zo talrijk als in West-Friesland. En niet te vergeten de waargenomen sporen van grondbewerking, die hier nog vrij veelvuldig zijn waargenomen, terwijl ze overigens erg zeldzaam zijn: de zogenoemde préhistorische ploegsporen.

In het museum in het oude gemaal "Het Grootslag" zijn tal van bodemvondsten in chronlogische volgorde ten toon gesteld uit de verzamelingen van een paar verzamelaars, die veel het veld in gingen om archeologisch materiaal te zoeken. Dankzij dat kan de tentoonstelling een redelijk beeld geven van de bewoning van het gebied in de loop van zeer vele eeuwen.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap