Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1986 » pagina 49-52

Veldnamenonderzoek

Hoewel het verzamelen van veldnamen voor mij een werk van jaren is geweest wil dat nog niet zeggen dat ik een compleet beeld heb verkregen. Er zullen zeker mensen zijn, die als zij dit doornemen, ontdekken dat er namen ontbreken. Ik hoop dat zij dan zo vriendelijk willen zijn om contact met mij op te nemen.

Verder is het van belang dat U iets weet van de wijze waarop men bij het kadaster de percelen nummert. In 1832 is Andijk in zijn geheel kadastraal opgemeten en in kaart gebracht. De gemeente Andijk viel in drie secties uiteen: A, B en C. De oorspronkelijke nummering in sectie A liep van 1 tot en met 742 en werd in een logische volgorde aangebracht. Zo ook in sectie 8 van 1 tot en met 704 en sectie C van 1 tot en met 1181. Deze oorsprorkelijke nummers worden minuutnummers genoemd.

Zodra er sprake is van een mutatie, een gedeelte van het minuutnummer A 189 wordt verkocht bijvoorbeeld, dan komt dit minuutnummer 189 te vervallen en ontstaan twee nieuwe nummers, in aansluiting op het laatst gebruikte nummer. In sectie A zouden dan dus de nummers 743 en 744 de 1aatste nummers zijn; op de kaart vormden de minuutnummers 188, 189 en 190 oorspronkelijk een doorlopende reeks. Nu wordt 189 er uitgelicht en er komen voor in de plaats 743 en 744.

Deze methodiek wordt consequent volgehouden. Het heeft tot gevolg dat het er op de kadastrale kaart, wat betreft de nummering, na verloop van jaren uitziet of er met willekeur is gewerkt.

U weet nu echter wat de achtergrond is. Toen kwam de stormramp van 1916. Die had tot gevolg dat er langs de dijk 625 stukjes grond, huizen en gedeelten water verkocht, c.q. onteigend, moesten worden. Hierdoor vond men het nodig om heel Andijk opnieuw op te meten. Dat hield in dat men de scties A, B, en C volledig liet vervallen. Men begon met nieuwe secties D, E en F, elk beginnend met 1 en doorlopend tot en met respectievelijk 1193, 929 en 2.

Hierop kwamen uiteraard weer alle mutaties. Dit is zo gebleven tot de ruilverkaveling in de jaren-zeventig, waarbij vrijwel alles weer vervallen is en men nogmaals startte met nieuwe secties en wel K en L, elke beginnend met 1. De nummering die wij bij ons onderzoek betrokken, in onderstaande lijst weergegeven, is die van de secties D, E en F, dus qua tijd tussen de stormramp van 1916 en de Ruilverkaveling.

H.de Greeuw, Dijkweg 80,
1619 HD Andijk, Tel.: 02289/1965.

Velnamen van percelen gelegen tussen Kleingouw, Molensloot en de dijk.
Andijk sectie D.:

44
103
1944
130
2389
2390
2549
2110
2261
220
1945
2603
2360
2361
2362
339
218
219
226
2115
2116
234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogelandje
de Ven
Dwarsweid
Voorstuk
Krimpenderland
Krimpenderland
Krimpenderland
Krimpenderland
Kerkhofstuk
de Ven
Worpland
Kerkhofland
de Gare
de Gare
Gareslootlandje
Padlandje
Kleine zwetakkers
Kleine zwetakkers
Zwetland
Zwetland
Pieter Keeses
Tienakkers

Veldnamen van percelen gelegen tussen Molensloot en Toemersloot.
Andijk sectie D.:

1256
2401
2402
447
1956
1957
2400
376
377
378
2086

2399

1963
2049
2265
2266
455
1964
2085
387
2222
389
1444
458
2223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molenhoekland
Molenhoekland
Molenhoekland
Otterland
Bierland
Stee Jans
Westerland
Westerland
Westerland
Westerland
Jonkers
Verenbed
Meestoofland
het Mes
Ossenweid
Ossenweid
Voorstuk of 1e 500
Voorstuk of 2e 500
Roggeland
Hitakkers
Hitakkers
Voorstuk
Achterstuk
Peet Trijnsbouwtje
Peet Trijnsbouwtje
Noorder heitje
Zuider heitje

Veldnamen voor percelen gelegen tussen Toemersloot en Melksloot.
Andijk sectie D.:

433
470
471
472
1971
2124
2125
 
 
 
 
 
 
 
Honk
Eeuwig leven
Eeuwig leven
't Smal
Heitje
Achterstuk
Achterstuk

Veldnamen van percelen gelegen tussen Melksloot en Hoeksloot.
sectie D.:

439
440
441
442
2240
2435
2436
2241
477
478
479
482
484
2126

1197
1981
1982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstuk
Voorstuk
Voorstuk
Westerlandje
Westerwei
Grote stuk
Grote stuk
Gerstbouw
Achterstuk
Ooster hogedam
Achterstuk
Stekeland
Breje land
1e ged. Jannes
2e ged. Kraines
Beste vaers
Beste vaers
Rode Steen

Veldnamen van percelen gelegen tussen Hoeksloot en Boedesloot.
Andijk sectie D.:

582
1278
1279
693
1849
2273
587
588
589
701
697
703
704
1850
705
706
707
708
1854
1855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kagies
Molakkers
Molakkers
Kagies
Poppelandje
Peerdeland
De Put
't Zevenhonderdtje
de Steert
de kolonie
Belders
Belders
Belders
Belders
Zwagies
Veenakkers
Veenakkers
Berkhout
Boks
Boks
Boks
Boks
Boks
Boks

Veldnamen van percelen gelegen tussen Boedesloot en Langedeelsloot.
Andijk sectie D.:

598
712
716
1986
2278
2279
603
606
717
718
719
720
721
1859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achterhuis
Veenakker
de Bil
Barrelland
Hiemert (waarvan een gedeelte: het Langeweer)
Bulakkers
Keeskes
Keeske
Hofkesland
Hofkesland
Hofkesland
Hofkesland
Hofkesland
Noorder elfhondertje (waarvan een gedeelte: Koopman)

Veldnamen van percelen gelegen tussen Langedeelsloot en Vierhuizersloot.
Andijk sectie D.:

1445
2371
1644
659
738
739
740
2013
1864
1299
2092
2097
1866
1646
663
664
2093
2094
2095
2098
1867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achterhuis
Theetjes
bij Huis
't Landje
Geertes
Aaf Nannes
Aaf Nannes
Aaf Nannes
Aaf Nannes
Pielke
Achoutslandje
Griet Vissers
Griet Vissers
de drie elfhonders
Singertje
Moeders
Butterven
Butterven
Butterven
Klampweid
Klampweid

Veldnamen van percelen gelegen tussen Vierhuizersloot en Reinderhoeksloot.
Andijk sectie D.:

666
667
668
671
1207
1210
1871
1211
1873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westerland
Tuinland
Tuinland
Bijhuis
Het ijzeren oorijzer
Vijf morgen
Grote weid
Slijpers
Slijpers

Veldnamen van percelen gelegen tussen Reinderhoeksloot en Kathoeksloot.
Andijk sectie D.:

678
680
681
775
2563
2537

1834
1835
848
2536
1593
906
1592
935
1215
1216
908
909
1904
1905
1906
1907
1908
1911
1912
856
857
1491
913
915
1690
937
938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Plat
Achterhuisland
Achterhuisland
Achterhuisland
De Menist
1e gedeelte Noorderstik
2e gedeelte Zuiderstik
de Sok
de Kous
de Pleit
de Pleit
Vijf morgen
de Bos
de Bos
de Bos
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Kooiland
Kooiland
Kooiland
Kooiland
Kooiland
Kooiland
Kooiland
Kathoekerland
't Verscheten ei
Opakker
de Pleit
Rokertje
de Bos
de Bos
Brouwersput

Veldnamen van percelen gelegen tussen Kathoeksloot en Hardegrondsloot.
Andijk sectie D.:

968
961
2342
2343
 
 
 
 
Brouwersput
de Kouseband
Grote Gouw
Kleine Gouw

Veldnamen van percelen gelegen tussen Hardegrondsloot en Weidsloot.
Andijk sectie D.:

2535
 
Huisstuk

Veldnamen van percelen gelegen tussen Weidsloot en Leuvesloot.
Andijk sectie D.:

1922
1923
 
 
Stekeltje
Stekeltje

Veldnamen van percelen gelegen tussen Leuvesloot en Hogesluissloot.
Andijk sectie D.:

2328
2005
 
 
Hoekland (met een gedeelte Dijkland)
't Bouke (of Bouwtje)

Veldnamen van percelen gelegen tussen Hogesluissloot en Kerkesloot.
Andijk sectie D.:

1935

1151
1169
1994
1177
 
 
 
 
 
 
Huisstuk
't Krois
Lange Akker
Kerkeland
Kerkeland
Kerkeland

Veldnamen van percelen gelegen tussen Kerkesloot en Bokkesloot (gemeentegrens).
Andijk sectie D.:

1190
 
 
1e gedeelte Noorderstuk
2e gedeelte Bijhuis

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk