Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1987 » pagina 2

Ten geleide bij de elfde jaargang 1987

Daar is het dan weer: het elfde nummer van het Jaarboekje van de Vereniging "Vrienden van Oud-Andijk". En weer probeert de redactie U daarmee op de hoogte te brengen van het wel en wee van de Vereniging, die zich bezig houdt met de historie van het dorp Andijk. Heden en verleden samen in een jaarboekje. Zelfs een tikje toekomst als het gaat om de elfde reis van de "Vrienden" naar Noord-Holland want dat wordt 5 september.

Verslagen kan men altijd in ons jaarboekje vinden: een jaarverslag over het afgelopen jaar, uitgebracht in de jaarvergadering en daartoe op schrift gesteld. Maar niet iedereen komt op die vergadering en dus is het hier nog eens na te lezen. Niet iedereen... maar toch een aanzienlijk aantal. Ook het verslag van die jaarvergadering is hier te vinden met de financiële stukken van de penningmeester, ook al behandeld in de jaarvergadering.

Dan zijn er verder wat artikelen en gegevens, zoals de jeugdherinneringen van de heer Beelenkamp, die als kind logeerde "op Andijk". Voorts het verhaal in het Westfries, dat mevrouw Visser uitsprak onder bet motto "Ofskoid" bij de opening van de Westfriese kamer in het museum. Wel stond het op schrift, vandaar dat wij het hier kunnen plaatsen, maar zij las het niet op en dat was erg goed, met een gedicht nog toe.

Notulen zijn ook steeds een bron van gegevens over het verleden, zeker wanneer het gaat om die van verenigingen of stichtingen die al een lang bestaan achter de rug hebben. In dit geval is het Nutsdepartement een interessante bron. Daarbij gaat het niet om de grote geschiedenis maar om weergave van plaatselijke situaties. Minder opwekkend, maar wel typerend is bijvoorbeeld ook het begrafenisfonds "Onderling Hulpbetoon".

Hessel de Greeuw verzamelt schoolfoto's en de namen van degenen, die daarop voorkomen. Uit zijn omvangrijke collectie daarvan heeft hij er enkele beschikbaar gesteld. En U, die zich mogelijk herkent in zo'n klas, kunt hem een groot pleizier doen om onbekende namen voor hem in te vullen. Wie weet. En datzelfde geldt voor de lange lijst van veldnamen ook al van De Greeuw. Wie weet kan iemand nog namen invullen, die ontbreken.

Er is ook een verhaal over tabaksteelt in Andijk in het verleden... de eigen teelt. En een verhaal over de Nutsspaarbank, waaruit wel blijkt hoe anders de waarde van het geld is geworden. Voorts een stukje over de "spiegel" in het dak van de stolpboerderij, een poging tot woordverklaring. En de heer P. Burger, expert op het gebied van puzzles en raadsels, leverde ons nogmaals een kruiswoordraadsel. Wie doet ermee?

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk