Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1987 » pagina 38-44

Veldnamenonderzoek II

In jaargang 10, het Jaarboekje Oud-Andijk 1986, heeft de heer H. de Greeuw een inleiding gegeven over het veldnamenonderzoek, wat daarmee wordt beoogd en hoe het wordt uitgevoerd. Daaraan aansluitend gaf hij lijsten van de veldnamen van percelen in het gebied van Andijk. (pagina's 49, 50, 51 en 52).

De lijsten omvatten eohter niet alle namen want een aantal peroelen en gedeelten van het gebied kwamen toen nog niet aan bod. Daarom ter completering hier opnieuw een deel van het werk van deze onderzoeker met zijn eigen bijsohrift: “Hier dan het vervolg en tevens het laatste gedeelte van de veldnamen in het gebied van Andijk, welke mij bekend zijn.
Op de vorige uitgave in 1986, waarbij ik ook om reacties heb gevraagd heb ik bijna geen commentaar gekregen, waarom ik dus aanneem dat er geen wijzigingen of aanvullingen zijn te geven.
Mooht U in deze hierbij gegeven lijsten nog onvolkomenheden vinden dan wil ik graag berioht van U hebben. En dat dan graag aan: H. de Greeuw, Dijkweg 80 te Andijk. Telefoon: 02289 - 1965.”

Veldnamen van percelen gelegen tussen Vaart en Kerksloot te Andijk, sektie E.

6
1051
8
10
11
12
989
17
20
24
26
29
30
31
32
977
33
34
35
36
37
1106
39
41
42
43
1167
1107
976
1127
50
51
52
53
54
55
56
61
62
66
1243
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierdammer
Bovenbouw
  ""
Dres
Bovenakker
Landje
Eentje
Lange akker
  ""
Breekakker
Vierdammersteert
Vierdammer 1600
Kerkebouw/Papeland
Zeugewoid
  ""
Breje akker
Roweid
  ""
Noorwegen
  ""
  ""
  ""
Bokkemorgen
't Eiwitje
Akkers
  ""
  ""
De Bok
Bovenbouw
De Bouw
Roweid
  ""
Akkers
  ""
  ""
  ""
  ""
Noorwegen
De Gouw
Korea
Boetjes akker
Akkers
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
Duizend Roeden
Roestum akker
Akkers
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
Tabaksdoos

Veldnamen van percelen, gelegen tussen Kerksloot en Heuvelingsloot. Andijk sectie E.

101
102
1105
104
105
110
112
1426
115
1428
116
1067
122
123
124
125
126
1431
129
136
137
1240
139
140
141
142
144
149
145
150
158
161
163
1403
1115
1116
309
312
334
1278
1277
313
314
315
316
317
318
319
320
1086
331
332
380
381
382
383
384
385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dres
Buitenbest
Neefjes
Bijls
Paayslandje
Boens
Pronkakker
Roweid
Kerkeland
  ""
Scheereboom/Scheepsbouw
Stappes
Roestum
Roestum akkers
  ""
  ""
  ""
Smalland
Onverdacht
  ""
Makelandje
Op 't Hof
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
Singers
De Vleet
  ""
Groentje
Horrelandje
Hoge veld
  ""
Bakkers Akker
  ""
Keizers Akker
Steen kloof
  ""
  ""
Miskar
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
de Jood
Akkers
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""

Percelen gelegen tussen Heuvelingsloot en Ruinesloot. Andijk sectie E.

164
165
166
167
168
1400
1401
1283
1284
176
1108
1109
1285
1286
387
427
429
1017
421
422
423
432
433
434
435
436
437
438
439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Jochems
Jochems
Meesters
Hoge akker
Groenes
  ""
  ""
Hegters
  ""
Groen
  ""
  ""
  ""
  ""
Boerendans
Wezenland
  ""
  ""
Kerkebouw
Singerbouw
  ""
Rozenbouw
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
.

Percelen tussen Ruinesloot en Hornsloot. Andijk sectie E.

200
210
202
203
212
1252
1253
217
219
221
953
972
442
445
446
447
448
449
453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ruin
  ""
Korfakker
  ""
de Ruiter
Menantjes
  ""
de Gans
  ""
Ruintje
Bolles
Hornlandje
Koekkoek
Oude Moeitje
  ""
  ""
  ""
  ""
Hoekland

Percelen gelegen tussen Hornsloot en Molensloot. Andijk sectie E.

1123
233
234
235
237
238
244
246

248
249
250
251
1027
1024
1025
255
256
257
273
274
275
276
264
265
285
296
301
302
464
987
1174
1175
497
498
499
463
465
466
467
473
474
478
479
480
983
984
505
1231
1229
516
518
521
522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lange akkers
Nes akkers
  ""
Kobsakker
Kouwe knie
Jonkers
Cees Veers
1e ged. Hornlandje
2e ged. Achterlandje
Akkertjes
  ""
  ""
  ""
Louwes
Molenland
Steppels
Wester mandjes
Ooster mandjes
Polder
Naareakkers
  ""
de Ruiter
de Mins
Bos akkers
Nieuwdijker landje
Sluises
Schoentjes
Scheers
Dokkerlandje
Winkelhaak
Knollewasser
Nieuwland
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
Nieuw land   ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
Ouwe moeitjes
Kadijksland
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""

Veldnamen van percelen gelegen tussen Molensloot en Reindersloot. Andijk sectie E.

Aangezien er hier in de jaren vijftig een proefverkaveling is geweest zijn de sektienummers niet te geven, maar de namen die bekend zijn vo1gen onderstaand.

Bleiland
Noorder Jan beschuit
Schaapakker
Naaie akker
Ide land
Pietermoers
Tabaksland
Zuider Jan beschuit
Knolle akkers
de Bonk
Schoentjes
Not akkers
Evertus
de Haas
Goudenboom
Noorder morgentje

Veldnamen van percelen gelegen tussen Reindersloot en Popelingensloot. Andijk sectie E.

998

1000
1393
1392
590
1290
594
1300
1301
1302
1303
1306
605
606
607
1199
609
610
611
1069
1068
999
1192
1193
591
593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e ged. Bierland
2e ged. de Bril
Dorre Kiek
  ""
De Bril
Roltje
Piepeluit
Zuidervleet
  ""
Vleetland
Lucas
Kerkeakker
Reinder akker
  ""
  ""
Zuidervleet
  ""
De Vleet
  ""
Bullenland
Lucas
de Vleet
Enkhuizerland
Wester Theeuwes Raven
Ooster Theeuwes Raven
Groot akker
Maartens

Veldnamen van percelen gelegen tussen Popelingensloot en Melksloot. Andijk sectie E.

1180
614
615
617
618
619
620
621
622
1388
1389
1390
1391
625
994
995
1259
1260
1202
1203
1206
629
630
631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkhuizerland
  ""
Westerstuk
Oosterstuk
Vette woidje
Splinter
  ""
Achterlandje
Ootjes
Broertjes
Grootjes
Pietermoers
Hoge bult
Graslandje
Pietermoers
  ""
Jonkers
  ""
Bankert
Bos
Vierkant
Boomakker
  ""
stukkes

Veldnamen van percelen gelegen tussen Melksloot en Hoeksloot. Andijk sectie E.

Aangezien ook hier in de jaren vijftig een proefverkaveling is geweest kan ook hier geen sektienummer worden opgegeven. De namen volgen onder:
  ""
Nauwes
Lange jammer
Etting
Lange Etting
Pacht akkers
Vaandrigsweidje
Age Pies
Steertland
Wezenland
Vaandrigs
Woidje
de Ven
Vaandrigsakker
Papetuin
Mosseltuin
Duizend roeden
Ooster Trijn Visser
Kalverlandje
Oude Wallandje

Veldnamen voor percelen gelegen tussen Hoeksloot en Langedeelsloot. Andijk sectie E.

989
1409
1410
1289
1290
670
1129
1293
1294
1132
679
681
682
683
1178
1179
686
687
688
689
690
691
692
693
700
701
1083
705
706
1130
707
709
711
712
1280
1386
719
1385
1387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Hoef
Woidjesland

Tensens
de Hoef
Woidje
Tros Oost
Tros West
Tuinland
  ""
  ""
  ""
  ""
Varkensdoders
Voddenmarktslandje
Zuider elfhonderdje
de Weid
  ""
  ""
  ""
  ""
Voddenmarktsakkers
  ""
  ""
Skapelandje
Boetjes land
  ""
Stakelandje
  ""
Armeland
Stinkert
  ""
de Braak
Klompie
Bijltje
Huisland
Mosseltuin
Timmermans
Plasland

Veldnamen van percelen gelegen tussen Langedeelsloot en Reinderhoeksloot. Andijk sectie E.

726
727
739
740
728
729
730
731
732
733
734
1047
742
743
744
746
932
934
1207
1208
935
754
755
756
1071
1072
1135
1099
1008
762
767
1136
774
775
776
781
782
783
784
786
1383
1224
1263
1316
1692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Viskuil
  ""
  ""
de Slabbert
Rutakkers
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""
Hillerse
de Bouw
  ""
Ma Vriend
Armeland
  ""
Zeven morgen
Bullestik
  ""
Nieuwland
  ""
Armeland
  ""
Wolland
  ""
  ""
de Stinkert
de Bouw
  ""
Speetakker
Wezenland
Viskuil
  ""
  ""
Hoge akker
Roodkapje
de Kuin
Bierland
Fijn
Ouweland
  ""
de Klomp
Ouweland
de Bijl

Perceelsnamen tussen Reindershoeksloot en Klampsloot. Andijk sectie E.

1382
1211
1212
793
794
1317
798
1216
1217
802
803
1218
1219
939
1220
806
810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Crooks
  ""
  ""
Noorderlandje
  ""
Het Akkertje
De Kaap
  ""
  ""
  ""
Lucas
Bakkertje
Rookvlees
  ""
Minnes
Zuiderkaap
Lucas

Veldnamen van percelen gelegen tussen Klampsloot en Kathoeksloot. Andijk sectie E.

1320
1321
1322
1006
1140
1141
818
966
820
821
822
1276
1377
1268
1378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoekes
Langeland
Bes
Steeltje
Vierkant
Koolbouw
Bijltje
  ""
Zierikenland
Jantje Bak
Zevenhondertje
Marianne
  ""
Op 't Slot
Hogeland

Veldnamen van percelen gelegen tussen Kathoeksloot en Hardegrondsloot. Andijk sectie E.

826
827
1441
1442
1414
1415
1144
1145
1375
1376
1325
1514
1515
943
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Butter Etting
Maartjes
  ""
De Krombocht
De Romein
  ""
  ""
  ""
Skorteldoek
Marie Aris
  ""
Hoog en laag
Hendrik Groenes
  ""

Veldnamen van percelen gelegen tussen Hardegrondsloot en Weidsloot. Andijk sectie E.

1010
847
851
1374
1326
1152
1368
1369
1370
1371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosland
Bullenland
  ""
Klein Dirkies
Peerdeveer
  ""
  ""
de Bullenbouw
  ""
Wezenpaal

Veldnamen van percelen gelegen tussen Weidsloot en Leuvesloot. Andijk sectie E.

1078
866
1542
1543
1544
868
869
1369
1359
872
877
874
1357
1329
1158
1330
1161
1162
1366
1361
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noorder Willem Tensen
  ""
Zuider Willem Tensen
  ""
  ""
Bloemendaaltje
  ""
Papeweidje
Hekland
Hollebos
Hogelandje
Keeses
  ""
Krijn Groen
Bullepers
  ""
Bullopers
  ""
Houters
Peet Vrouw
Havezak

Veldnamen van percelen gelegen tussen Leuvesloot en Hogesluissloot. Andijk sectie E.

1355
1352
1346
1347
1348
1349
1350
1335
1337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huisstuk
  ""
Bierland
Bonnelandje
Swuups
Botjager
Haantje
de Haan
Kleine Haantje

Veldnamen van percelen gelegen tussen Hogesluissloot en Kerkesluissloot. Andijk sectie E.

1342
1412
1344
1413
905
1345
908

909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Ouwe Bouw
  ""
de Bouw
Landje
Vissers
Kerkeveld
1e ged. Bon
2e ged. Smalland
1e ged. Bon
2e ged. Eerste stuk

Veldnamen van percelen gelegen tussen Kerkesloot en Bokkesloot. Andijk sectie E.

911
913
914
915
916
917
918
921
1119
1121
1091
1122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Jodenbouw
de Kaag
Leigemeer
Rokertje
Hoog en laag
de Baardman
  ""
Bij huis
Fikkerij
de vijf morgen
  ""
Schuitenland

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk