Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1997 » pagina 21-23

Oud Andijk in Beeld (aanvulling)

In 1996 kwam deel 3 van Oud Andijk in Beeld uit volgend op deel 1 in 1990 en deel 2 in 1992.
Er is veel waardering van de Andijker bevolking voor deze boeken, maar het is veelal zo dat er enkele onjuistheden in voor komen. Maar met het laatste deel zijn de onjuistheden toch aan de hoge kant er volgde zelfs een errata met een flink aantal verbeteringen maar er blijven er nog teveel over.
Voor de geschiedenis van Andijk is dit jammer.
Het leek ons juist om in ons Jaarboekje nog een aantal verbeteringen te publiceren, wel wetende dat er hierop ook weer commentaar kan komen. Wij nodigen een ieder uit om verbeteringen en soms noodzakelijke aanvullingen naar de secretaris van de Vereeniging vrienden van Oud-Andijk t.a.v. de redactie te zenden. In het volgende jaarboekje kunnen deze op-en aanmerkingen dan vermeld worden.
Nu zijn er nog mensen die het kunnen weten maar over een aantal jaren niet meer...

Blz. 4 regel 12 Reinder Aris Kooiman = Kooyman.
Blz. 4 regel 22 Aris = Reinder.
Blz. 4 regel 33 Het is wel degelijk koolzaad.
Blz. 5 regel 5 Kooimans = Kooymans.
Blz. 5 regel 10 Teunes Mos = Teunis Mos.
Blz. 5 regel 18 Mines = Minnes.
Blz. 7 regel 12 Andries Heijnes was gehuwd met Sijtje (Kort) dus geen Jan Bruin met Sijtje.
Blz. 7 regel 28 Aanvulling: Het grote boerenhuis van Simon en Trijntje Groot werd later bewoond door Fok Zee en dan de fam. P. van Diepen.
Blz. 9 regel 20 De boerderij van Jacob Krul had als laatste bewoner Simon Groot en Dirkje Heemsbergen niet Jan Groot en Geertruida Knip, die woonden in het nieuwe huis daarvoor en de boerderij is later verbrand.
Blz. 10 regel 32 'd Arnoud = d'Arnaud.
Blz. 12 regel 22 Klaas Tensen was toen gehuwd met Trien Krijger later met Ittie Steiginga (Blz. 50)
Blz. 12-13 regel 26 Er was geen sprake van een ophaalbrug maar van een soort poort.
Blz. 12 regel 42 'd Arnoud = d'Arnaud.
Blz. 15 regel 29 Jan en Aagje = Jan Singer en IJtje Pik.
Blz. 16 regel 42 Na de stolp van Simon Kieft = het huis van Jacob Hooiveld en dan meester Schouwstra. Blz. 19 Aanvulling: Eerste bewoner in een noodwoning was Geertsema en in de nieuwe boerderij een 2e fam. Geertsema.
Blz. 24 regel 21 Aanvulling: Aan de oostkant van Honk heeft de fam. Aalders gewoond ( 1929 - ± 1944), daarna Piet Doef en Alie Prins en na het overlijden van Jacob in het huis van Jacob.
Blz. 30 regel 30 Na Jan Buishand woonde de fam. Adriaan Griffioen in dit woonhuis later de fam. Mazereeuw.
Blz. 33 regel 37 T v D = T d V.
Blz. 34 regel 11 Bouke = Bauke Singer en Hiltje Bellis.
Blz. 40 regel 31 Eigenaar van het pand was P. Buishand, Siet Hilverda woonde er als zaakwaarnemer.
Blz. 40 regel 50 In het huis met de voorgevel in een wirwar van houten palen woonde Piet Beets de schilder.
Blz. 40 regel 52 Beter te zien is de woning van de machinist van het gemaal, Wiersma woonde in het gemaal.
Blz. 40 regel 55 Het bord met "ESSO" verwijst naar de garage van Buishand op de Molenweg.
Blz. 42 regel 32 Teewis = Teeuwis de Haas.
Blz. 44 regel 25 In de deur rechts Niene Mol. Geen dochter hij had alleen een zoon. De oude vrouw met schort is zijn schoonmoeder Marijtje Singer.
Blz. 44 regel 28-29 Zoon Cees kan niet, Alie was de oudste dan Nel, Cees en Rika, dus Rika en Cees kan ook niet wie wel...
Blz. 49 regel 30 Aanvulling: Kale witte kooltjes zijn voor zaadteelt bestemd, in de winter overgehouden, voorjaars geplant en dan de stullestok ken erbij (zie blz. 4).
Blz. 49 regel 52 Aanvulling: Er stonden daar 3 huizen waarvan de laatste een dubbel woonhuis, bewoners vanaf de dijk 1e K. Kay-P. Appel-Cor Broer, 2e Brinkman, 3e dubbel Reier Mantel-Tesselaar, 4e Zwier.
Blz. 36 regel 36 Aanvulling: Naast Klaas de Jong hebben in volgorde gewoond: Cor van Zwol/Neeltje v.d. Braber, Klaas Groot (tijdelijk na de boerderijbrand blz. 47) en mevr. G. Venekamp Mantel.
Blz. 56 regel 44 Grietje Mos = Geertje Mos.
Blz. 59 regel 39 Nieske = Niesje Velt (zie blz. 62)
Blz. 66 regel 39-40 Aaltje van Zwol is niet goed wie wel...
Blz. 96 regel 9 De eerste steen is gelegd door Gesina Jeltje Kaastra, zijn dochter.
Blz. 96 regel 22 Vóór Willem Jonker en Grietje Bakker bewoond van ± 1924-1928 door Hendrik Krul en Grietje Mantel.
Blz. 96 regel 24 Aanvulling: Zuster Schuitemaker nu 101 jaar.
Blz. 96 regel 37-38 Aanvulling: Huis Dirk Blom nu nog bewoond door zijn zoon Hendrik Pieter Blom.
Blz. 96 regel 50 Dirk Mantel Jaap Mantel en nog andere bewoners nu Frans Broer Jbzn.
Blz. 97 regel laatste Ab Verra was de eerste daarna Jan Lof en Rie vele jaren.
Blz. 99 regel 25 Na Klaas Tensen en Geer Houter, Dirk Tensen en Trien Sluis dan Jan Spijker en Truus Tensen.
Blz. 115 regel 7-8 Jannetje de Vries en haar man Cornelis Ridder.
Blz. 115 regel 12 Huis van Teun Kuiper is veel later na zijn verhuizing gesloopt.
Blz. 115 foto onder regel 1-2 Het huisje werd eerst bewoond door Teun de Vries toen de fam. Brinksma, er is nog een ingemetselde steen met het opschrift "Ik moest wel".
Blz 115 laatste regel S. Broere = S. Broer.

Voor alle duidelijkheid, dit zijn dus aanvullingen, op de lijst aanvullingen van de heer v.d. Gullik zelf. Deze is verkrijgbaar bij: zie onder.

Dan nog eenige aanmerkingen op deel 1 en 2.

Deel 1
Blz. 23 regel 2 Geertje Bosstad = Bosstadt.
Blz. 28 Aanvulling: Het huis rechts van de garage is ook verplaatst naar de Hoekweg Nr. 54 vele jaren bewoond door Jan Minnes en Cornelia de Haas. Sinds kort heeft het huis een nieuwe kap.
Blz. 36 regel 35 Zaak Rienk Brandsma moet wel van Heezen zijn na verplaatsing op Kleingouw pas Brandsma.
Blz. 36 regel 29-30 In de deuropening niet de vrouw van D. Smit maar: Dieuwertje Kieft later gehuwd met Jacob Groot (slager) en Maartje Mantel later gehuwd met Cor Smit zoon van Dirk Smit.
Blz.77 regel 77 Dokter Hulst = d'Arnaud.

Deel 2
Blz. 7 regel 7 Aanvulling: In het huis op de voorgrond heeft ook de fam. Hendrik Dekkers en Neeltje de Vries gewoond (±1935-1950).
Blz. 41 regel 13 Jantje Bosstad = Bosstadt.
Blz. 116 regel 2 Jantje Bosstad = Bosstadt.
Blz. 117 regel 37 L Leger = Luit Leijen.

De bovengenoemde lijst is verkrijgbaar bij: Ton Jonker, Kleingouw 158a.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk