Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 9

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 9.

9.
De open ruimte is opgevuld, Maarten Beemster bouwde het in de jaren 1934/35.
Het past mooi in het scala van bouwsels, dat Andijk zo typeert.
Oorspronkkelijk was het een dubbel woonhuis, bewoond door de families Kerkenaar en Immerzeel.
Dat is nu niet meer zo, heden ten dage wordt alleen het linkergedeelte bewoond, de huidige eigenaar heeft van de andere kant garage gemaakt.
Geheel links woonde de van Amsterdam afkomstige H. Hekman, dit huis is zoveel malen veranderd en gemoderniseerd zodat van het oorspronkelijke niets meer is overgebleven.
Er achter is het volgebouwd met schuren en stallen bestemd voor pluimvee etc.
De huidige eigenaar houdt daar nu paarden en gemotoriseerde voertuigen.
In de huizen van K. de Vries, H. Lub, en N. v.d. Stal wonen nu de families Bakker, mevr. Duin en Kaagman.
De huizen zijn gemoderniseerd, verdwenen zijn de karakteristieke zolderdeurtjes, vaak stonden ze open immers waar geslapen wordt moet óók worden gelucht.
Ook diende ze, om gesleep van goederen door het huis te voorkomen, als los en laadplaats.
Van uit de periode 1910 geven we nu een terugblik.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk