Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 20

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 20.

Klik hier voor een grotere versie van deze foto in een nieuw browservenster.

20.
Bij de bestellers lijkt de stemming gedrukt, ze kijken somber, misschien heeft het weer er mee te maken, het is nat.
De opname zelf is scherp genoeg om e.e.a. te ontdekken.
Boven de ingang van het postkantoor lezen we; „Hulppost-Telegraaf- en Telefoonkantoor”, bij de brievenbus „de buslichtingstijden”, die zijn; voorm. vijf en elf uur, nam. een en vier uur.
Nu hebben de bestellers een fiets, eerder moesten ze de vele kilometers te voet afleggen.
De besteller, op de voorgrond, tweede van links, is Hein Klinger, voor hem kwam de fiets laat, hij was toen al 45 jaar.
Vóór hij bij de post kwam, was hij beroepsonderofficier in het leger, bij de selektie was dit voor hem ten voordele.
Door zijn vooruitziende blik en kwaliteiten koos men hem in het landelijk P.T.T. hoofdbestuur, dikwijls ging hij voor besprekingen naar Den Haag.
Zo pleitte hij o.a. voor afschaffing „Bestellen op Zondag”, een zeer gewaardeerd en gerespekteerd mens.
Nog even terug naar de fiets, de verlichting is een carbidlamp, vanwege de tas is deze niet aan het stuur, maar tussen de as en het spatbord aangebracht.
Op de voorgrond, v.l.n.r. de bestellers Jan Keesman, Hein Klinger, Dirk Mantel (zijn aangelijnde hond stellen we ter discussie) en Klaas Dijkman.
Met stofjas direkteur Jacob de Haas, bij de deur dochter Teetje, de vrouw Johanna v.d. Brugge, tweede echtgenote van Hein, de andere twee zijn niet bekend.
We kijken nog even naar het „Witte Kruis” gebouw, in de muur bevinden zich twee bewerkte natuurstenen met vermelding „Anno 1913”.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk