Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 33

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 33.

33.
Dit is de oudste kaart van deze buurt, die we kennen.
Ze is gemaakt door de van Enkhuizen afkomstige fotograaf, A. Dekema, slechts eenmaal heeft hij een serie foto's van Andijk gemaakt.
Als nieuwjaarskaart is deze op 30-12-02 aan Jan Vriend, postbode te Venhuizen verzonden, die kon de kaart zo in z'n binnenzak steken.
Herberg „De Meiboom” die later „De Nieuwe Aanleg” zou gaan heten verkeerd hier nog in de oorspronkelijke staat.
De houten doorrijstal is er nog niet maar die zal (zoals we die reeds zagen op blz 31) spoedig komen.
Het huis van P. Bakker Jzn. en Marijt Sluijs is nu in beeld, ook hier op het voorerf bloeiende stullen.
Na het vertrek van buurman Jan Vijn, werd Kees Mantel (Kabeltje), schoonvader van burgemeester P. Groot, de nieuwe bewoner.
Naast Mantels huis zou later voor Rienk Brandsma een winkel worden gebouwd.
De vrouw neemt geen risico, één hand aan de dakgoot de andere aan het houtwerk, we kunnen slechts raden wie het is.
Kastelijn van „De Meiboom” was Hein Kollis (vader van dokter Kollis uit de Beemster).
Omstreeks Kerstmis kwamen hier de (inmiddels rijk geworden) Fa. Sluis en Groot.
Dan rinkelden de guldens en rijksdaalders, bestemd voor de kleine (zaadteelt)tuinders, zouden ze daarmee het nieuwe jaar kunnen doorkomen?
We zien de wagen van vroed- en heelmeester Pieter Hammes, als die op bezoek kwam dan was meestal de nood hoog.
Voorbij slager Sluijs ontwaren we nog een stolpboerderij.
Wat daarmee is gebeurd en wie er in woonden, kunnen we slechts raden, op latere ansichten komt die niet meer voor.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk